Силабуси - 193 Геодезія та землеустрій - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (2 роки 10 місяців)