Силабуси - 181 Харчові технології - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (1 рік 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Контроль якості та безпечності харчових продуктів
ОКФП 2 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 3 Харчова хімія
ОКФП 4 Основи технології виробництва та первинної переробки сільськогосподарської продукції
ОКФП 5 Холодильна технологія харчових продуктів
ОКФП 6 Пакування харчових продуктів
ОКФП 7 Проектування переробних і харчових виробництв
ОКФП 8 Механізація НРТС робіт у харчовій галузі
ОКФП 9 Процеси і апарати харчових виробництв
ОКФП 10 Теоретичні основи безпеки харчових продуктів
ОКФП 11 Харчові технології
ОКФП 12 Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв
ОКФП 13 Економіка і управління харчових виробництв
ОКФП 14 Наукові основи харчових технологій
ОКФП 15 Потоково-технологічні лінії виробництва харчової продукції
ОКФП 16 Виробнича практика в переробних і харчових підприємствах