Силабуси - 015 Професійна освіта - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (1 рік 10 місяців)