281 Публічне управління та адміністрування - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях
  

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Офісний менеджмент
ВКФППК 1. Діловодство
ВКФППК 1. Тайм-менеджмент в системі публічного управління
 
ВКФППК 2. Управління стартап проектами та бізнес-планування
ВКФППК 2. Бізнес-менеджмент
ВКФППК 2. Креативне управління
 
ВКФППК 3. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФППК 3. Теорія прийняття управлінських рішень
ВКФППК 3. Теорія державно-управлінських рішень
 
ВКФППК 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ВКФППК 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ВКФППК 4. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 
ВКФППК 5. Електронна комерція
ВКФППК 5. Організація електронного бізнесу
ВКФППК 5. Електронний документообіг
 
ВКФППК 6. Стратегічне управління в публічній організації
ВКФППК 6. Ризики в менеджменті та антикризове управління
ВКФППК 6. Управління ризиками державних цільових програм і проектів
 
ВКФППК 7. Екологічний менеджмент
ВКФППК 7. Екологічний менеджмент і аудит аграрних підприємств
ВКФППК 7. Екологічне управління
 
ВКФППК 8. Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
ВКФППК 8. Сучасні технології публічних презентацій
ВКФППК 8. Фандрайзинг
 
ВКФППК 9. Мотиваційний менеджмент
ВКФППК 9. Управління персоналом
ВКФППК 9. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 
ВКФППК 10. Бізнес-планування
ВКФППК 10. Бізнес-планування інноваційного проєкту
ВКФППК 10. Брендинг території