281 Публічне управління та адміністрування - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Офісний менеджмент
Діловодство
Тайм-менеджмент в системі публічного управління
 
Управління стартап проектами та бізнес-планування
Бізнес-менеджмент
Креативне управління
 
Методи прийняття управлінських рішень
Теорія прийняття управлінських рішень
Теорія державно-управлінських рішень
 
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 
Електронна комерція
Організація електронного бізнесу
Електронний документообіг
 
Стратегічне управління в публічній організації
Ризики в менеджменті та антикризове управління
Управління ризиками державних цільових програм і проектів
 
Екологічний менеджмент
Екологічний менеджмент і аудит аграрних підприємств
Екологічне управління
 
Комунікації в публічній адміністрації
Комунікації в системі публічної влади
Менеджмент зв'язків із громадскістю