274 Автомобільний транспорт - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
Моделювання транспортних систем
Моделювання та оптимізація технічних систем
 
Альтернативні енергоустановки
Переобладнання автомобілів на альтернативні палива
Використання альтернативних джерел енергії
 
Відновлення деталей
Відновлення деталей двигунів автомобіля
Реставрація деталей трансмісії автомобілів
 
Фірмове обслуговування автомобілів
Обслуговування вантажних автомобілів
Фірмове обслуговування транспортних засобів
 
Сучасні методи розрахунку деталей машин
Основи систем автоматизованого проектування
Автоматизоване конструювання та розрахунок деталей машин
 
Стратегія сталого розвитку транспорту
Безпека транспортних засобів
Техніко-експлуатаційні параметри транспортних засобів