274 Автомобільний транспорт - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
ВКФППК 1. Моделювання транспортних систем
ВКФППК 1. Моделювання та оптимізація технічних систем
 
ВКФППК 2. Альтернативні енергоустановки
ВКФППК 2. Переобладнання автомобілів на альтернативні палива
ВКФППК 2. Використання альтернативних джерел енергії
 
ВКФППК 3. Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
ВКФППК 3. Перспективні конструкції автомобілів і ДВЗ
ВКФППК 3. Сучасні конструкції закордонних транспортних засобів
 
ВКФППК 4. Фірмове обслуговування автомобілів
ВКФППК 4. Обслуговування вантажних автомобілів
ВКФППК 4. Фірмове обслуговування транспортних засобів
 
ВКФППК 5. Сучасні методи розрахунку деталей машин
ВКФППК 5. Основи систем автоматизованого проектування
ВКФППК 5. Автоматизоване конструювання та розрахунок деталей машин
 
ВКФППК 6. Стратегія сталого розвитку транспорту
ВКФППК 6. Безпека транспортних засобів
ВКФППК 6. Техніко-експлуатаційні параметри транспортних засобів
 
ВКФППК 7. Технічна естетика
ВКФППК 7. Технічна творчість і технологія наукових досліджень
ВКФППК 7. Основи наукових досліджень
 
ВКФППК 8. Комп'ютерна діагностика автомобілів
ВКФППК 8. Тюнінг і чип-тюнінг автомобілів
ВКФППК 8. Основи технічної діагностики
   
ВКФППК 9. Основи сертифікації автомобілів
ВКФППК 9. Державна служба сервісу автомобілів МВС
ВКФППК 9. Ліцензування і сертифікація автомобілів