208 Агроінженерія - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (3 роки 4 місяці)

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Фінансове планування інженерної діяльності
Фінансово-економічне обґрунтування інженерних рішень
Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу
 
Патентознавство
Інтелектуальна власність
Основи технічної творчості
 
Системи точного землеробства
Інноваційні технології в агропромисловому виробництві
Сучасні інформаційні технології
 
Електропривод та електрообладнання
Електропривод в електромеханізованих установках
Електропривод виробничих машин і механізмів
 
Гідропривід сільськогосподарської техніки
Гідравліка. Гідропневмоприводи сільськогосподарської техніки
Автоматизація сільськогосподарського виробництва
 
Технічне обслуговування машин і обладнання
Системи сервісу аграрної техніки
Технологія технічного обслуговування машин
 
Підйомно-транспортні машини
Кондиціювання повітря і вентиляція
Використання техніки в АПК
 
Сучасні методи розрахунку деталей машин
Основи систем автоматизованого проектування
Автоматизоване конструювання та розрахунок деталей машин
 
Стандартизація і сертифікація техніки і обладнання
Ліцензування і сертифікація техніки та обладнання
Основи сертифікаціі техніки і обладнання
 
Використання альтернативних джерел енергії
Використання поновлювальні джерела енергії
Використання нетрадиційних джерел енергії