206 Садово-паркове господарство - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (3 роки 4 місяці)

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Основи композиції
Ландшафтознавство
Паркова фітоценологія
 
Топіарне мистецтво
Агротехніка в садово-парковому господарстві
Сучасні технології зеленого господарства
 
Декоративна дендрологія
Декоративні рослини в міському господарстві
Декоративне рослинництво
 
Інтродукція та адаптація декоративних рослин
Лісові культури
Тропічні та субтропічні рослини
 
Організація СПГ
Організація садово-паркового господарства та парковпорядкування
Організація виробництва у СПГ
 
Основи образотворчого мистецтва
Ландшафтна графіка
Образотворча грамота
 
Озеленення інтер`єрів
Озеленення інтер`єрів і фітодизайн
Механізація садово-паркових робіт
 
Декоративна флористика
Біоніка рослин
Недеревні ресурси лісу
 
Історія садово-паркового мистецтва
Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури
Основи ландшафтного дизайну
 
Проектування об`єктів зеленого будівництва
Технології вирощування садивного матеріалу
Якість садивного матеріалу та методи її оцінки
 
Рекреаційне лісівництво
Природно-заповідна справа
Рекреаційне та заповідне лісівництво