204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (Кінологія)

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Апробація і впровадження інновацій у тваринництві
Зоотехнічний облік в тваринництві
Сучасні лабораторні дослідження у тваринництві
 
Виробництво та оцінка якості кормів
Сучасні технології виробництва кормів
Технологія виробництва комбікормів і кормових добавок
 
Товарознавство, стандартизація
Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю
Міжнародна та регіональна стандартизація і сертифікація
 
Організація виробничих процесів
Оптимізація виробничих процесів в галузі
Управління технологічними процесами на сучасних тваринницьких фермах
 
Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів
Сенсорний аналіз харчових продуктів
Санітарія і гігієна виробництва харчових продуктів з основами НАССР
 
Технологія переробки молока та туш тварин
Інноваційні технології переробки молока та м'яса
Технологія виробництва і переробки екологічно чистої молочної і м'ясної сировини
 
Менеджмент та маркетинг у службовому собаківництві
Менеджмент та маркетинг в тваринництві
Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
 
Етологія собак
Біологічні та анатомічні особливості собак
Генетика поведінки собак
 
Технологія виробництва продукції аквакультури
Ставове рибництво
Сучасні технології закритих водойм