203 Садівництво та виноградарство - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (3 роки 4 місяці)

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Ампелографія
Біологічний захист
Селекція винограду
 
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Вирощування субтропічних плодових в закритому грунті
Малопоширені плодово-ягідні культури
 
Селекція та насінництво овочевих культур
Малопоширені овочеві культури
Пряно-ароматичні культури
 
Фітонцидно-лікарські рослини
Малопоширені овочеві культури
Пряно-ароматичні культури
 
Декоративне садівництво і квітникарство
Сортовивчення овочевих культур
Квітникарство закритого грунту
 
Радіобіологія
Основи геноміки садових рослин
Екологізований захист рослин з основами моніторингу
 
Механізація с.г. виробництва
Вірусологія плодовоягідних культур та винограду
Культиваційні споруди в садівництві і виноградарстві
 
Стандартизація та управління якістю овочевої продукції
Удобрення плодових і ягідних культур
Виробництво і сертифікація садивного матеріалу
 
Агрофармакологія
Інтенсивне горіхівництво
Біологічний захист
 
Товарознавство овочів, плодів та винограду
Інтродукція плодових, овочевих і ягідних культур
Товарознавство продовольчих товарів