202 Захист і карантин рослин - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (3 роки 4 місяці)

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Біотехнологія у захисті рослин
Сільськогосподарська меліорація
Селекція та насінництво польових культур
 
Бджільництво
Сільськогосподарська зоологія
Зоофаги і бактеріофаги
 
Антагоністи шкідливих мікроорганізмів у захисті рослин
Профілактика карантинних об'єктів
Адвентивні шкідливі організми
 
Агроекологія
Природоохоронне законодавство
Аграрне та екологічне право
 
Родентологія
Лікарські рослини
Географічні інформаційні системи і технології у захисті рослин
 
Сільськогосподарська вірусологія
Програмування врожаю за фахом
Методи діагностики хвороб
 
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
Технологія зберігання і переробки плодоовочевої продукції
 
Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бур'янів
Фітосанітарний моніторинг
Державна фітосанітарна діяльність