201 Агрономія - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Технічні та лікарські культури
ВКФППК 1. Охорона та раціональне використання земель
ВКФППК 1. Енергетичні рослинні ресурси
 
ВКФППК 2. Сільськогосподарські меліорації
ВКФППК 2. Геоінформаційні системи
ВКФППК 2. ГІС в агрономії
 
ВКФППК 3. Овочівництво та плодівництво
ВКФППК 3. Органічне овочівництво
ВКФППК 3. Органічне плодівництво і виноградарство
 
ВКФППК 4. Системи захисту сільськогосподарських культур
ВКФППК 4. Карантин рослин
ВКФППК 4. Моніторинг поширення шкідників, хвороб і бурянів
 
ВКФППК 5. Системи удобрення сільськогосподарських культур
ВКФППК 5. Енергозберігаючі технології зберігання та переробки продукції
ВКФППК 5. Енергоощадні технології в галузі зберігання та переробки продукції рослинництва
 
ВКФППК 6. Генетика і біотехнологія
ВКФППК 6. Генетичні рослинні ресурси
ВКФППК 6. Селекція і насінництво гетерозисних гібридів