201 Агрономія - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (3 роки 4 місяці)

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

Цитрусові та субтропічні плодові культури
Агроекологія
Біотехнологія у захисті рослин
Бюджетна система
Використання альтернативних джерел енергії
Економіка та менеджмент енергетичних систем
Економіка та організація аграрного виробництва
Економічна теорія
Енергетичні рослинні ресурси
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності
Імунітет рослин
Кадастр населених пунктів
Комунікативний менеджмент
Основи містобудування
Прикладна математика
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні
Проектування технологічних процесів в овочівництві
Рекультивація земель
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів
Технічна естетика
Транспортний менеджмент і маркетинг
Професійна адаптація
Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Сільськогосподарські меліорації
Геоінформаційні системи
ГІС в агрономії.
 
Лікарські рослини
Охорона грунтів
Охорона та раціональне використання земель
 
Енергетичні рослинні ресурси
Буряківництво
Інтенсивні технології вирощування буряків
 
Гербологія
Генетичні рослинні ресурси
Генобанки рослин
 
Насінництво
Насіннєзнавство
Методи контролю в насінництві
 
Карантин рослин
Генетика імунітету проти хвороб і шкідників
Генетичні основи імунітету рослин
 
Біотехнологія
Селекція і насінництво гетерозисних гібридів
Селекція і насінництво с.-г. культур на гетерозисній основі
 
Бджільництво
Основи товарознавства продукції рослинництва
Товарознавство продовольчих товарів
 
Радіобіологія
Картографія грунтів
Основи земельного кадастру в агрономії