141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Діагностування енергообладнання
ВКФППК 1. Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання
ВКФППК 1. Сервіс електрообладнання в АПК
 
ВКФППК 2. Електронні пристрої в системах керування
ВКФППК 2. Мікропроцесорний захист електричних мереж
ВКФППК 2. Мікроконтролери
 
ВКФППК 3. Енергозбереження в агропромисловому комплексі
ВКФППК 3. Енергозбереження в теплоенергетичних системах АПК
ВКФППК 3. Основи електроприводу та перетворювальної техніки в АПК
 
ВКФППК 4. Енергозбереження в агропромисловому комплексі
ВКФППК 4. Енергозбереження в теплоенергетичних системах АПК
ВКФППК 4. Основи електроприводу та перетворювальної техніки в АПК
 
ВКФППК 5. Енергетичний менеджмент та аудит
ВКФППК 5. Фінансово-економічне обґрунтування енергетичних рішень
ВКФППК 5. Економічна теорія
 
ВКФППК 6. Основи проектування енергетичних об'єктів
ВКФППК 6. Апарати керування і захисту
ВКФППК 6. Релейний захист та автоматика