141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Діагностування енергообладнання
ВКФППК 1. Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання
ВКФППК 1. Сервіс електрообладнання в АПК
 
ВКФППК 2. Електронні пристрої в системах керування
ВКФППК 2. Мікропроцесорний захист електричних мереж
ВКФППК 2. Мікроконтролери
 
ВКФППК 3. Енергозбереження в агропромисловому комплексі
ВКФППК 3. Енергозбереження в теплоенергетичних системах АПК
ВКФППК 3. Основи електроприводу та перетворювальної техніки в АПК
 
ВКФППК 4. Газопостачання в АПК
ВКФППК 4. Прилади та системи газопостачання
ВКФППК 4. Газопостачання  в побутових приміщеннях
 
ВКФППК 5. Енергетичний менеджмент та аудит
ВКФППК 5. Фінансово-економічне обґрунтування енергетичних рішень
ВКФППК 5. Економічна теорія
 
ВКФППК 6. Основи проектування енергетичних об'єктів
ВКФППК 6. Релейний захист та автоматика
ВКФППК 6. Апарати керування і захисту