073 Менеджмент - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Організація праці менеджера та офісний менеджмент
ВКФППК 1. Діловодство
ВКФППК 1. Тайм-менеджмент
 
ВКФППК 2. Управління стартап проектами та бізнес-планування
ВКФППК 2. Бізнес-менеджмент
ВКФППК 2. Креативне управління
 
ВКФППК 3. Комунікативний менеджмент
ВКФППК 3. Основи ділової комунікації
ВКФППК 3. Бізнес-комунікації у менеджменті
 
ВКФППК 4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ВКФППК 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ВКФППК 4. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 
ВКФППК 5. Електронна комерція
ВКФППК 5. Організація електронного бізнесу
ВКФППК 5. Електронний документообіг
 
ВКФППК 6. Підприємництво
ВКФППК 6. Управління малим та середнім бізнесом
ВКФППК 6. Управління діяльністю агропромислових формувань