051 Економіка - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація
  

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Державне регулювання економіки та трансформаційна економіка
ВКФППК 1. Державне регулювання господарської діяльності
ВКФППК 1. Державне регулювання
 
ВКФППК 2. Соціальна економіка
ВКФППК 2. Соціальні стандарти економіки
ВКФППК 2. Соціалізація економіки
 
ВКФППК 3. Внутрішній економічний механізм підприємства
ВКФППК 3. Економічний механізм та внутрішнє середовище підприємства
ВКФППК 3. Економічний механізм підприємства
 
ВКФППК 4. Електронна комерція
ВКФППК 4. Організація електронного бізнесу
ВКФППК 4. Електронний документообіг
 
ВКФППК 5. Економічна безпека підприємства
ВКФППК 5. Основи економічної безпеки
ВКФППК 5. Система економічної безпеки (екосестейт)
 
ВКФППК 6. Економіко-статистичне моделювання
ВКФППК 6. Статистичне моделювання та прогнозування
ВКФППК 6. Економіко-статистичні методи і моделі
 
ВКФППК 7. Економіка агропромислових формувань
ВКФППК 7. Економіка і організація агропромислових формувань
ВКФППК 7. Агропромислові формування нового типу
 
ВКФППК 8. Тендерні закупівлі та торги
ВКФППК 8. Державні публічні закупівлі
ВКФППК 8. Публічні закупівлі он-лайн
 
ВКФППК 9. Планування і контроль на підприємстві
ВКФППК 9. Внутрігосподарське планування на підприємстві
ВКФППК 9. Система планування діяльності підприємств