Бончик Віталій Семенович

Анкета працівника 389

Бончик Віталій Семенович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: 0963411080
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-9155-2465
Scholar

Місце і дата народження:
27 травня 1964 року в с.Савчиці Кременецького району Тернопільської області.


Освіта:
Вища. В 1990 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Механізація сільського господарства". Кваліфікація інженер-механік.

В 2007 році закінчив ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права" за спеціальністю "Інтелектуальна власність", кваліфікація – професіонал з інтелектуальної власності.

Кандидатську дисертацію на тему: "Розробка та обґрунтування параметрів ротаційного картоплекопача" захистив у 2001 році.

Вчене звання доцента кафедри ремонту машин та енергообладнання присвоєно у 2006 році.


Напрям наукового дослідження:
«Розробка та обґрунтування сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин»


Викладає навчальні дисципліни:
«Ремонт машин та обладнання», «Основи сертифікації автомобілів», «Інтелектуальна власність», «Патентознавство».


Діяльність:

 • З липня 1990 року по березень 1996 року – головний інженер агрофірми ім. Богдана Хмельницького Кременецького району Тернопільської області.
 • З квітня 1996 року по квітень 1999 року – аспірант кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З травня 1999 року по серпень 2000 року – науковий співробітник наукової частини Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З вересня 2000 по серпень 2001 року – асистент кафедри механізації тваринництва Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З вересня 2001 року по серпень 2005 року – в.о. доцента кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2005 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З вересня 2003 року по серпень 2004 року – заступник директора інституту механізації і електрифікації сільського господарства Подільської державної аграрно-технічної академії з наукової роботи.
 • З вересня 2005 року по серпень 2019 року – доцент кафедри ремонту машин та енергообладнання Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2005 року по серпень 2015 року – завідувач відділу з патентно-ліцензійної роботи (за сумісництвом) Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З січня 2014 року по теперішній час – представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) у Державній службі інтелектуальної власності України.
 • З вересня 2019 року по жовтень 2020 року -  доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2020 року по теперішній час -  доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету.

Наукові статті :

1. Бончик В.С. Ротаційний картоплекопач // Винахідник і раціоналізатор "Новітні ідеї, рішення, технології та проекти". – 2005. - №9. – С. 28 – 29.

2. Бончик В.С. Організація інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах аграрного напрямку // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки».- К.: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2014. - С.46-49.

3. Бончик В.С., Федирко П.П., 2015. Результаты экспериментальных исследований геометрических параметров картофельной грядки при работе картофелеуборочных машин// MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. – Vol.17. No5. 3-6.

4. Бончик В.С., Федірко П.П., Кроль В.О. Особливості захисту авторського права на навчально-методичні матеріали. Збірник наукових праць "Аграрна освіта"/ За заг. ред. І.М.Бендери, В.І.Дуганця - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Ф.І., 2015.  - С.127-129.

5. Бончик В.С., Федірко П.П., Мигаль В.Г. Підвищення ресурсу ексцентрикового механізму коренезбиральної машини. Збірник наукових праць ПДАТУ. Технічні науки.Вип.24, Ч.2 - Кам'янець-Подільський, 2016. –   С. 14-18.

6. Бончик В.С., Федірко П.П. Дослідження сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин /Сучасні проблеми землеробської механіки.  Збірник наукових праць XVІІІ-ї  Міжнародної наукової конференції. (16-18 жовтня 2017р., м. Кам'янець-Подільський), Тернопіль: Крок, 2017.–  С. 21-23.

7. Бончик В.С., Федірко П.П., Дудчак Т.В. Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових ґрунтах / Подільський Вісник: Сільське господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Вип.27.Частина 3.- Кам'янець-Подільський, 2018. – С.45-48.

8. Бончик В.С, Федірко П.П., Лісовий С.М. Перспективи стратегії розвитку біоенергетичних технологій в Україні / Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» – Житомир,  2019. – С.100-101.       

9. Бончик В.С, Федірко П.П., Радченко Б.С. Основні переваги професійної діагностики дизельної паливної апаратури / Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» – Житомир,  2019. – С.102-103.     

Патенти:

1. Пат. 98371 U Україна, МПК В 23 К 9 / 00.  Пристрій для подачі зварювального дроту / Бончик В.С., Шишов П.О., Хвесюк Б.П. (Україна) - № 2014 12173; Заявлено 11.11.2014; Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. – 4 с.

2. Пат. 118354 U Україна, МПК В 23 К 9 / 04.  Спосіб наплавлення самозаточуючих лез ріжучих дискових деталей / Бончик В.С., Заліско В.В., Федірко П.П. (Україна)- № u 2016 12916; Заявлено 19.12.2016; Опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. – 4 с.

3. Пат. 134004 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення зношених поверхонь деталей машин / Бончик В.С., Вархал А.Я.,  Федірко П.П., Оленюк О.А.  (Україна) -№ u 2018 12066; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.

4. Пат. 134002 U Україна, МПК В60S 5/00. Спосіб відновлення газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння / Бончик В.С., Субчак В.В.,  Федірко П.П., Оленюк О.А.  (Україна) -№ u 2018 12064; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.

Методичні рекомендації:

1. Методичні вказівки з дисципліни "Ремонт машин та обладнання" до виконання розрахунково-графічної роботи/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ,  2014. - 24 с.

2. Методичні вказівки з дисципліни ""Проектування технологічних процесів в АПК" до виконання курсового проекту/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ,  2014.  -  34 с.

3. Методичні вказівки з дисципліни "Ремонт машин та обладнання" до виконання розрахунково-графічної роботи/ В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. - 24 с.

4.Захист прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності" Методичні вказівки з дисципліни: "Інтелектуальна власність" до проведення практичних (лабораторних) занять із студентами ІТФ / В.С.Бончик. - Кам'янець-Подільський. - ПДАТУ, 2015. - 20 с

5. Методичні вказівки з дисципліни: "Інтелектуальна  власність"  до проведення  практичних (лабораторних) занять із студентами ІТФ Оформлення документації для набуття прав на промисловий зразок/ В.С.Бончик. - Кам'янець-Подільський. - ПДАТУ,  2015. -  22 с.

6. Методичні вказівки до проведення практичних (лабораторних) занять з дисципліни «Патентознавство» на тему «Оформлення документації для набуття прав на винахід (корисну модель)» для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр» / ПДАТУ- В.С.Бончик. - Кам'янець-Подільський, 2017. -  24 с.

7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Ремонт машин та обладнання " для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр» /В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський:  ПДАТУ, 2017. - 40 с.

8. Тестові завдання з  дисципліни: "Ремонт машин та обладнання" для перевірки знань студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр»  Варіанти: 1-5 / В.С.Бончик, П.П.Федірко - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 12 с.

9. Захист прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності: Методичні   рекомендації   до    практичних      занять  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. –     24 с.