Подільський державний аграрно-технічний університет

Спеціалізовані вчені ради ПДАТУ

06.01.09 «Рослинництво»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2016 року № 1222 у Подільському державному аграрно-технічному університеті створена спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво» строком на три роки.

Голова ради: Бахмат Микола Іванович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Заступник голови ради: Хоміна Вероніка Ярославівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Вчений секретар: Кобернюк Олена Тарасівна, к.с.-г.н., асистент кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Члени ради:

Бахмат Олег Миколайович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Гораш Олександр Савич, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри. Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Дзюбайло Андрій Григорович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, спеціальність 06.01.09;

Доля Микола Миколайович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.09;

Кірілеско Олексій Леонтійович, д.с.-г.н., професор, старший науковий співробітник лабораторії, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.09;

Овчарук Василь Іванович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Овчарук Олег Васильович, д.с.-г.н., доцент, професор кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Рихлівський Ігор Петрович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Роїк Микола Володимирович, д.с.-г.н., професор, директор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, спеціальність 06.01.09;

Слободян Степан Миколайович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Шевчук Валентина Костянтинівна, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність 06.01.09;

Шувар Іван Антонович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 06.01.09.

 


ПАСТУХ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

УДК: 633.16:631.95.504.5.001.365+633.12(477.43/44)

Особливості формування агробіоценозів сумісних посівів проса і гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПАСТУХ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

УДК: 633.16:631.95.504.5.001.365+633.12(477.43/44)

Особливості формування агробіоценозів сумісних посівів проса і гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ПРИСЯЖНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

УДК 633.11 «323»:631.5:631.811.98(1-15)(292.485)

Обґрунтування біоорганічних елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПРИСЯЖНЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

УДК 633.11 «323»:631.5:631.811.98(1-15)(292.485)

Обґрунтування біоорганічних елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Лісостепу західного

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ПРОТОПІШ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

УДК: 633.85.03.15: 631.5

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СОРТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

ПРОТОПІШ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

УДК: 633.85.03.15: 631.5

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ, ПОПЕРЕДНИКІВ ТА СОРТУ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


СІКОРА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 633.12: 631.82(292.485)(1-15)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

СІКОРА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 633.12: 631.82(292.485)(1-15)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТЮТЮНУ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2


ОВЧАРУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК635.652+633.79:631.559: 631.543: 631.531.048(292.485)(1-15)(477)

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук

ОВЧАРУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК635.652+633.79:631.559: 631.543: 631.531.048(292.485)(1-15)(477)

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І АГРОТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ КВАСОЛІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.09 – рослинництво

Відгук 1

Відгук 2

Відгук 3


КРАВЧЕНКО ВІТАЛІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

УДК 633. 11:631.5 (477.46)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ У ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


РАРОК АНТОН ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 633.12: 631.5 (1-15) (292. 485)

УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

06.01.09 – рослинництво

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук

Відгук 1

Відгук 2


 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р. в Подільському державному аграрно-технічному університеті створено спеціалізовану вчену рада К 71.831.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» строком на два роки.

Голова ради:
Іванишин Володимир Васильович
, д.е.н., професор, ректор (спеціальність 08.00.03).

Заступник голови ради:
Волощук Катерина Богданівна
, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин (спеціальність 08.00.04).

Вчений секретар:
Печенюк Андрій Васильович, к.е.н., доцент, проректор з навчально-наукової роботи.

 


ЗЕЛЕНЧУК ІРИНА БОРИСІВНА

УДК 339.137:[658:637.13] (477)

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ЗЕЛЕНЧУК ІРИНА БОРИСІВНА

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


ЦАП СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

УДК 657.421:658.27

РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ЦАП СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

УДК 657.421:658.27

РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


ОЛІЙНИК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

УДК 338.436:005.95 (043.3)

Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємства

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1

Відгук 2

ОЛІЙНИК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА

УДК 338.436:005.95 (043.3)

ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук


АВТОРЕФЕРАТ

БІЛИК ТЕТЯНА ЛЕОНІВНА

УДК 658.5:331.108.26:631.115(477)

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

БІЛИК ТЕТЯНА ЛЕОНІВНА

УДК 658.5:331.108.26:631.115(477)

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Відгук 1

Відгук 2


ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ЖУК МАРТА МИКОЛАЇВНА

УДК 330.341:634.8.07

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АПК УКРАЇНИ

спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ЖУК МАРТА МИКОЛАЇВНА

УДК 330.341:634.8.07

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АПК УКРАЇНИ

спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Відгук 1

Відгук 2


ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

НОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ СТЕВІЇ)

 

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

НОВИЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 330.341.1:517.956.224:664.1(043.5)

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИРОДНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ СТЕВІЇ)

Відгук 1

Відгук 2


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

КРАВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 338.24:631.14:638.1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БДЖІЛЬНИЦТВА


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ВАСЮК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 338.433:339.9.012.24:631.145.008 (4+477)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ВАСЮК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

УДК 338.439.5

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Відгук 1

Відгук 2


ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

КРАВЧЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 338.24:631.14:638.1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БДЖІЛЬНИЦТВА

Відгук 1

Відгук 2


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

УДК: (338.2:338.48) +369

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

УДК: (338.2:338.48) +369

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відгук

Відгук


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

СТАНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 334.7.009.12:631.16

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Відгук 1

 

ЧОРНОБИЛЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 658.3:005.96

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Відгук 2


СТАНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 334.7.009.12:631.16

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Відгук 1