Подільський державний аграрно-технічний університет

Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О. Алексеєвої

Науково-дослідний інститут круп'яних культур ім. О. Алексеєвої є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Напрями діяльності:
• проведення наукових досліджень з питань генетики, селекції та насінництва гречки;
• формування колекції зародкової плазми роду Fagopyrum;
• розробка безвідходної технології вирощування та переробки гречки;
• впровадження наукових розробок у виробництво та надання ефективної допомоги аграрним підприємствам.

За  роки роботи, наукові співробітники, лаборанти, аспіранти, студенти-дипломники (всього біля 300 чоловік), виконали великий та досить різноманітний об'єм досліджень, що торкаються  питань вивчення культури гречки в цілому. Виведено і передано в Державне сортовипробування 40 сортів гречки, розроблена Подільська гнучка технологія вирощування гречки, зібрана колекція світового генофонду налічує біля 1000 зразків, підтримуються тісні стосунки з вченими близького зарубіжжя  (Орел, Жодіно, Кишинів, Польща, Словенія, Чехія, Італія) і далекого (Китай, Японія)

Сьогодні колективом виконуються тематичні завдання, що спрямовані на підтримку та збереження колекції світового генофонду гречки роду Fagopyrum Mill та селекцію культури гречка.

Науково-дослідний інститут круп'яних культур ім. О. Алексеєвої Подільського державного аграрно-технічного університету є оригінатор відомих і випробуваних на виробництві сортів гречки як Вікторія, Зеленоквіткова 90, Єлена, Степова, Рубра, Кара-Даг, Роксолана є надійним партнером у забезпеченні виробників - аграріїв високоякісним насінням гречки високих репродукцій.

Науковці підрозділу при необхідності нададуть вичерпні консультації щодо особливостей технології вирощування гречки сортів власної селекції.

 

Інформація про НДІКК

Згідно існуючих оцінок, за останніх тридцять років вклад селекції в підвищення урожайності окремих сільськогосподарських культур складає 30-70%. Є всі підстави вважати, що роль цього фактору буде зростати і надалі, це цілком стосується й гречки.

За рахунок впровадження у виробництво нових сортів, урожайність культури зросла з 5-8 ц/га до 20-35ц/га.

В західному регіоні України селекцію гречки розпочато в 1950 році на Тернопільській селекційно-дослідній станції.

В 1956 році робота по покращенні цієї цінної круп'яної культури була переведена в Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних областей України. З 1971 року продовжується в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті (з 2000 року Подільський державний аграрно-технічний універститет) де в 1972 році створена Науково-дослідна лабораторія гречки, а згодом в 1997 році Науково-дослідний інститут круп'яних культур.  Тут і сьогодні продовжується вивчення особливостей гречки, її селекція, створюються, розмножуються та впроваджуються у виробництво нові сорти, удосконалюються елементи сортової агротехніки.

В останні роки селекція гречки в Кам'янець-Подільському перейшла на якісно новий етап розвитку: створена колекція мутантів і формується світовий генофонд гречки, всебічно використовується експериментальний мутагенез, поліплоїдія, гібридизація. Широкого розвитку знайшла розробка теоретичних питань щодо вивчення екологічної пластичності сортів, якості зерна та інше.

 

Онлайн-каталог сортів гречки

 

ПРОПОЗИЦІЯ

Науково-дослідний інститут круп'яних культур ім. О. Алексеєвої пропонує:  високоякісне оригінальне, елітне насіння  гречки  та ярих зернових культур власного виробництва для врожаю 2017року.

(ціни дійсні з 1.02.2017 року.)

№ п/п Культура Назва сорту Зона вирощування Ціна 1 т. посівного матеріалу, грн.
РР2 Супер еліта Еліта І-репродукція
1 Гречка Елена ЛП - 40000 30000 25000
2 Гречка Степова ЛС - 40000 - -
3 Яра м'яка пшениця Сімкода Миронівська ЛП - 8000 - -
4 Яра тверда пшениця Діана ЛП 10000 - - -

Заключаємо Ліцензійні договори
на сорти гречки Єлена, Степова.

 

Пропозиція

 

Наша адреса:
Науково-дослідного інституту круп'яних культур ім. О. Алексеєвої
Подільського державного аграрно-технічного університету
32300, м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області
вул. Шевченка 13
: (03849)  6-83-79
: (097) 942-48-37
Директор Бурдига Віталій Миколайович