Подільський державний аграрно-технічний університет

Науково-дослідний центр “Поділля”

Проведення зяблевої оранки в НДЦ "Поділля"


Передпосівна культивація

Завантаження сівалки насінням та міндобривом

Посів

Перевірка норми висіву та глибини загортання насіння

Прикочування