Подільський державний аграрно-технічний університет

Оголошення
Новини

Подільський державний аграрно-технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

Завідувачів кафедр:

 • Машиновикористання в агропромисловому комплексі;
 • Транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу;
 • Соціально-гуманітарних дисциплін;
 • Математичних дисциплін і моделювання;
 • Фізики і загальнотехнічних дисциплін.

Професора кафедри:

Соціально-гуманітарних дисциплін.

Доцентів кафедр:

Соціально-гуманітарних дисциплін:

 • з науковим ступенем  кандидата та/або доктора історичних наук – 1 посада;
 • з науковим ступенем  кандидата та/або доктора юридичних наук – 1 посада;
 • з науковим ступенем  кандидата та/або доктора філософських наук – 1 посада;
 • з правом викладання іноземної мови (англійська мова) – 1 посада;
 • з правом викладання іноземної мови (німецька мова) – 1 посада;

Математичних дисциплін і моделювання - 2 посади;

Фізики і загальнотехнічних дисциплін – 3 посади.

Викладачів кафедри:

Соціально-гуманітарних дисциплін:

 • з правом викладання іноземної мови (англійська мова) – 2 посади;
 • з правом викладання іноземної мови (французька мова) – 1 посада 0,25 ставки;
 • з правом викладання латинської мови – 1 посада 0,5 ставки.

Асистентів кафедр:

Соціально-гуманітарних дисциплін:

 • з науковим ступенем  кандидата історичних наук - 2 посади;

Математичних дисциплін і моделювання - 1 посада;

Фізики і загальнотехнічних дисциплін – 3 посади.

 

До конкурсної комісії необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету;
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • список наукових, навчально-методичних праць та винаходів, завірений вченим секретарем університету;
 • звіт про роботу  протягом терміну попереднього контракту (для працюючих в університеті осіб);
 • перспективний план роботи.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • автобіографія;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом кадрів університету;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • медичну довідку про проходження психіатричного огляду;
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

До участі у конкурсі  допускаються особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, ліцензійними умовами надання освітніх послуг за певним напрямом підготовки (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 р.), Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Подільському державному аграрно-технічному університеті (схвалено Вченою радою університету Протокол № 8 від 30 квітня 2015 р.):

 • на посаду завідувача кафедри – особи, які мають науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри та стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у ВНЗ III-IV рівнів акредитації не менше п’яти років;
 • на посаду професора - особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри;
 • на посаду доцента - особи, які мають вчене звання доцента або старшого наукового співробітника за профілем кафедри;
 • на посаду асистента, викладача - особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, закінчили аспірантуру або мають ступінь магістра за профілем кафедри.

 

З додатковими умовами конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://pdatu.edu.ua/.

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 8 вересня по 7 жовтня 2017 р. включно за адресою вул. Шевченка 13, каб. № 22 (відділ кадрів), з 8.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
(03849) 9-14-70, (03849) 6-83-80