Подільський державний аграрно-технічний університет

З Днем народження, книго!
Наукова бібліотека

Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету заснована в 1919 році як книгозбірня сільськогосподарського факультету Кам’янець-Подільського державного університету.

Як свідчать архівні матеріали, у звіті читальні-бібліотеки з часу заснування по 17 січня 1921 року зазначалося: “ Бібліотека-читальня налічує 1598 книг, із яких 1578 сільськогосподарських, з питань соціально-економічних і по чистій науці, а решта 20 примірників з літератури та історії. Упорядковано в спеціальній системі 768 книг” (Арх. 21., № 12).

У 1955 році за рішенням Уряду в м. Кам’янець-Подільському було створено ссільськогосподарський інститут. Рішенням міністерства сільського господарства СРСР бібліотеки вищих навчальних закладів передали до бібліотеки літературу задля формування фонду. В організації фонду взяли участь 18 сільськогосподарських вузів України, а також бібліотека Академії сільськогосподарських наук України.

На сьогодні фонд Наукової бібліотеки ПДАТУ налічує 635 745 примірників книг та періодичних видань.

У бібліотеці ПДАТУ виділено фонд цінної та рідкісної книги. Співробітники книгозбірні бережуть, цінують та примножують книжкову спадщину.

20 червня користувачів бібліотеки запросили на «День народження книги». У бібліотеці організовано виставку книг, яким виповнилось 100 та більше років.

Студенти факультету ветеринарної медицини і біотехнологій в тваринництві з цікавістю розглядали книгу П.Н. Кулещова «Крупный рогатый скот». Книгу надруковано в 1897 році, вона містить 47 малюнків у тексті. Інтерес читачів викликав статистичний збірник 1917 року видання, що має назву «Стоимость производства главнъйшихъ хлъбовъ въ 1916 году». Студенти-агрономи зацікавились виданням 1917 року «Організація по сбору культуръ и заготовкъ лекарственныхъ растеній. Работы опытной станціи лекарственныхъ растеній Лубенского Общества сельского хозяйства». Укладач збірника П. Гавсевич.

Користувачам було представлено також багатотомне видання – «Энциклопедическій словарь» видавців Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона 1897 року.

У заході взяли участь викладачі кафедри іноземної мови (завідувач Чухно Л.А.), які із захопленням знайомились з старовинними виданнями надрукованими іноземними мовами.

Варто зазначити, що саме на цьому заході читачі мали змогу ознайомитись з фондом стародруків, заглибитися у цікавий, неповторний світ історії книги.

1 2 3 4 5
×
< >