Подільський державний аграрно-технічний університет

Нові надходження літератури (березень - квітень 2017 року)
Структурні підрозділи

АГРОНОМІЧНІ  НАУКИ

Білецька Г.А. Рекреаційне природокористування : навч. посіб. / Г.А.Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 149 с.

Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Мелітополь, 2016. – Вип.4. – 275 с.

Інженерна екологія : навч.-метод. комплекс : навч. посіб. для студ. ступеня вищої освіти «бакалавр» із напряму «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / О.Д.Муляр, І.М.Бендера, Я.М.Михайлович [та ін.] ; за ред.. О.Д.Муляра, І.М.Бендери. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я.І., 2016. – 308 с.

Кукурудза харчова (технологічні аспекти вирощування) : монографія / О.П.Якунін, В.В.Заверталюк, О.В.Губар [та ін..]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 208 с.

Моделювання і прогнозування динаміки природно-техногенних геоекосистем : навч. посіб. / Л.С.Шелудченко, Б.А.Шелудченко, О.М.Бахмат [та ін..] ; за ред.. Б.А.Шелудченка. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2017. – 216 с.

Рихлівський І.П. Адаптивно-ландшафтне землеробство : навч. посіб. / І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2014. – 328 с.

Сівозміни в системах землеробства України (1958-1984 рр.) : зб. док. і матеріалів / уклад. Н.П.Коваленко ; наук. ред.. В.А.Вергунов ; НААНУ, ДНСГБ. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 588 с. – (Історико-бібліографічна серія «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; Кн.67).

Сільське господарство Хмельницької області за 2014 рік : стат. зб. / за ред.. Хамської Л.О. ; Держ. служба статистики України, Головне управління статистики у Хмельницькій області. – Хмельницький, 2015. – 295 с.

Сучасні проблеми землеробства та удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / за ред.. І.П.Рихлівського, В.С.Вахняка. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 134 с. – (Спец. вип. з нагоди 100-річчя з дня народження професора Ступакова В.П.).

Шляхами мудрості: патріархи вітчизняної аграрної науки : [зб. Ч.1] / наук. ред.. В.А.Вергунов ; НААН України, ННСГБ. – К. : Аграрна наука, 2015. – 144 с.

П Р О Г Р А М И :

Генетика : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.090101 «Агрономія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2015. – 17 с.

Геоінформаційні системи та бази даних : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 15 с.

Екологія біологічних систем (екологія мікроорганізмів) : програма навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в аграрних ВНЗ / МОНУ, НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2015. – 18 с.

Інфраструктура територій : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 11 с.

Кормовиробництво і луківництво : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 201 «Агрономія», 204 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 21 с.

Методи аналізу навколишнього середовища : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2015. – 13 с.

Методи біотехнології в декоративному розсадництві : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 206 «Садово-паркове господарство» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 11 с.

Нормативно-правова база розсадництва : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 206 «Садово-паркове господарство» в аграрних ВНЗ / МОНУ, НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 8 с.

Організація і планування лісового господарства : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 205 «Лісове господарство» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 33 с.

Орієнтована програма підвищення кваліфікації агрономів-овочівників у навч. закладах (підрозділах) післядипломної освіти / МОНУ, ДУ НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 15 с.

Орієнтована програма підвищення кваліфікації фахівців з ресурсозберігаючих технологій в рослинництві у навч. закладах (підрозділах) післядипломної освіти / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 11 с.

Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами : програма (орієнтована) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 205 «Лісове господарство» в аграрних ВНЗ. – К. : Агроосвіта, 2016. – 10 с.

Світові технології в декоративному розсадництві :  програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 206 «Садово-паркове господарство» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 10 с.

Управління якістю землевпорядних робіт : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта», 2016. – 11 с.

Фотограмметрія та дистанційне зондування : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 17 с.

Якість садивного матеріалу та методи її оцінки : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 206 «Садово-паркове господарство» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 9 с.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ  ТА  ВЕТЕРИНАРНІ  НАУКИ

Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / [наук. ред. І.І.Ібатулліна, О.М.Жукорського]. – К. : Аграрна наука, 2016. – 336 с.

Інфекційні хвороби котів : навч. посіб. для вузів ІІ-ІV рівнів акредитації / О.Є.Галатюк, О.О.Передера, І.В.Лавріненко [та ін..]. – Житомир : Полісся, 2016. – 132 с.

Коваль Т.В. Біохімія тварин : навч. посіб. для студ. за напр.. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» і «Ветеринарна медицина» / Т.В.Коваль, О.В.Овчарук / ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2016. – 440 с.

Матеріали відзначення 80-річчя від дня народження Іустінова Василя Івановича, декана зооінженерного факультету (1937-2011 рр.) / МОНУ, ПДАТУ, Рада ветеранів ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 17 с.

Підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» у навчальних закладах (підрозділах) післядипломної освіти / МОНУ, ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 18 с.

Сучасний стан та перспективи розведення різних видів сільськогосподарських тварин : матер. VII студ. наук. конф., (Кам’янець-Подільський, 22 листоп. 2016 р.) / МОНУ, ПДАТУ, фак-т вет. медицини і технології у тваринництві. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 26 с.

Сучасні аспекти годівлі тварин і технології кормів: студентський погляд : матер. студ. наук. конф., (Кам’янець-Подільський, 4 листоп. 2016 р.) / МОНУ, ПДАТУ, фак-т вет. медицини і технології у тваринництві. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 29 с.

Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / В.В.Шуплик, О.М.Булатович, Ю.М.Євстафієва [та ін..]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2016. – 396 с.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И :

Боднар Ю.В. Активність окисних процесів та утворення гормонів клітинами гранульози яєчників корів : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 «Біохімія» / Ю.В.Боднар. – Львів, 2016. – 20 с.

Бордунова О.Г. Теоретичне обґрунтування та розробка інноваційної технології передінкубаційної обробки яєць курей : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / О.Г.Бордунова. – Миколаїв, 2016. – 40 с.

Варпіховський Р.Л. Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування ремонтних телиць та нетелів за використання модульно-групових кліток : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / Р.Л.Варпіховський. – Х., 2016. – 23 с.

Воробель М.І. Молочна продуктивність та обмінні процеси в організмі корів та корекції вітамінно-мінерального живлення : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / М.І.Воробель. – Львів, 2016. – 20 с.

Глинская Н.А. STR-полиморфизм генофонда КРС белорусской черно-пестрой породы и его использование в селекции : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук : [спец.] 06.02.07 «Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных» / Н.А.Глинская. – Гродно, 2014. – 22 с.

Гроза В.І. Удосконалення технологічних прийомів виробництва продукції перепелівництва : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» / В.І.Гроза. – Миколаїв, 2016. – 18 с.

Клопенко Н.І. Ефективність вбирного схрещування у стадах української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 «Розведення та селекція тварин» / Н.І.Клопенко. – с. Чубинське, Київської обл.., 2016. – 20 с.

Коляда С.Г. Особливості процесів травлення у динаміці росту чорного африканського страуса при застосуванні гуміліду : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / С.Г.Коляда. – Львів,  2016. – 20 с.

Милостива Д.Ф. Фізіологічний стан організму і продуктивність молодняку української м’ясної породи за комплексного впливу солей Cu, Co та Mn : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Д.Ф.Милостива. – Львів, 2016. – 20 с.

Рубан Н.О. Продуктивна дія комбікормів з соняшниковим і соєвим лецитином при вирощуванні молодняку гусей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Н.О.Рубан. – Львів, 2016. – 19 с.

Хавтуріна Г.В. Вплив органічно-мінеральних комплексів на продуктивність і обмін речовин голштинських корів : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / Г.В.Хавтуріна. – Біла Церква, 2015. – 20 с.

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Артамонов Б.Б. Екологічна експертиза : навч. посіб. / Б.Б.Артамонов, Н.Г.Міронова. – Львів : Новий Світ-2000. – 2013. – 142 с.

Дубравська Д. Англійська мова. Сучасна граматика. Ч.1 In pursuit of perfection / Д.Дубравська, О.Ванівська. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 369 с.

Михайлик А.О. Сільське господарство, промисловість і торгівля Правобережної України в ринкових умовах 1861-1914 рр. : монографія / А.О.Михайлик, Л.В.Баженов. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – 286 с.

Науковий вісник НУБіП. – К., 2015. –                 . – (Серія «Право»).

Вип. 218. – 2015. – 265 с.

Вип. 232. – 2015. – 168 с.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів / [ред.. Р.Я.Корінець]. – К. : ВАІТЕ, 2014. – 212 с.

Новий англо-український та українсько-англійський словник. – К. : Єдінорог, 2001. – 576 с.

Обертас О. Український самвидав: українська критика та публіцистика (1960 – поч.. 1970-х років) : монографія / О.Обертас ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 с.

Опанасенко В.П. Формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед.. наук : [спец.] 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / В.П.Опанасенко. – Глухів, 2016. – 21 с.

Політична наука в Україні. 1991-2016 : У двох т. / ред. кол. : Олег Рафальський (голова), Марія Кармазіна, Олександр Майборода [та ін.]. – К. : Парламентське вид-во, 2016. –  . –

Т.1 : Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / ред. кол. т. Олег Рафальський, Марія Кармазіна, Олександр Майборода. – 2016. – 656 с.

Т.2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / ред. кол. т. Олег Рафальський, Марія Кармазіна, Олександр Майборода. – 2016. – 704 с.

Ройтман А.Б. Математика в економіці. Творці науки «Дослідження операцій» : навч. посіб. / А.Б.Ройтман, В.Х.Барбашев. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 172 с.

Скребкова-Пабат М.А. Business English. Ділова англійська мова : навч. посіб. / М.А.Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 392 с. – (Серія «Вища освіта в Україні»).

Тисячоліття розвитку: від купецьких до господарських судів / [за ред.. Крамара С.І.]. – Хмельницький, 2016. – 362 с. – (Ювілейне вид.)

Хімія : лаборант. практикум. Ч. ІІ / підгот. Ямборак Р.С., Прохацька Г.І. ; ПДАТУ, Каф. Технології переробки продукції тваринництва і хімічних дисциплін. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 211 с.

Чорновіл В. Твори. В 10-ти т. / В.Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2015. – Т.10 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1998 – березень 1999). – 680 с.

Шарата Н.Г. Теорія і методика управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра пед.. наук : [спец.] 13.00.06 Теорія і методика управління освітою / Н.Г.Шарата. – Старобільськ, 2016. – 40 с.

 

ЕКОНОМІЧНІ  НАУКИ

Аудит: теорія і практика : навч. посіб. / А.Г.Загородній, М.В.Корягін, А.В.Єлісєєв, Л.М.Полякова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 453 с.

Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / М.Г.Михайлов, М.І.Телегунь, А.М.Кадацька, О.О.Баранік. -  К. : ЦУЛ, 2008. – 472 с.

Верига Ю.А. Звітність підприємств : навч. посіб. / Верига Ю.А., Левченко З.М., Ватуля І.Д. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2008. – 776 с.

Волощук К.Б. Механізми інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислових підприємств : монографія / К.Б.Волощук. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 319 с.

Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / М.Г.Михайлов, Л.І.Полятикіна, О.П.Славкова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

Науковий вісник НУБіП. – К., 2015. – Вип. 231. – 197 с. – (Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»).

Новак А.Я. Як підняти українську економіку : монографія / А.Я.Новак. – 5-е вид. доп. – К. ; Торонто ; Мюнхен, 2015. – 431 с.

Облік сільськогосподарської діяльності : навч. посіб. / за ред. Жука В.М. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. – 368 с.

Пархомець М.К. Аналіз ефективності інвестицій на підприємствах молочної промисловості: організація та методика : монографія / М.К.Пархомець, Л.М.Уніят. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 223 с.

Пархомець М.К. Опорний конспект лекцій з курсу «Національна економіка» для студ. проф.. орієнт. «Економіка і фінанси АПВ», «Облік і аудит в АПВ» / М.К.Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 72 с.

Пархомець М.К. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія / М.К.Пархомець, В.В.Гудак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 256 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Пархомець М.К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового під комплексу АПК : монографія / М.К.Пархомець, О.Р.Олійник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с.

Пархомець М.К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика : монографія / М.К.Пархомець, М.З.Матвійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 228 с.

Розвиток аграрного бізнесу в Україні : монографія / за ред.. І.М.Брюховецького. – Суми : СНАУ, 2016. – 365 с.

Садовська І.Б. Облік і контроль виробничих запасів в швейних підприємствах: теорія і практика : монографія / І.Б.Садовська, С.Г.Михалевич. – Луцьк, 2008. – 217 с.

Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спец. «Менеджмент організацій» і «Облік і аудит». – Кам’янець-Подільський, 2012. – 231 с.

Фінанси агропромислового виробництва : навч. погріб. / [за ред.. М.К.Пархомця]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 404 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И :

Бардин О.Я. Управління грошовими потоками агропромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / О.Я.Бардин. – К., 2016. – 20 с.

Калашніков А.О. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.О.Калашніков. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с.

Корнієцький О.В. Міжрегіональна взаємодія транспортно-логістичних систем в умовах просторової трансформації економіки: теорія, методологія, практика : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.В.Корнієцький. – Одеса, 2016. – 37 с.

Лушнікова О.М. Економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.М.Лушнікова. – Полтава, 2015. – 20 с.

Підгаєць С.В. Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / С.В.Підгаєць. – Тернопіль, 2016. – 22 с.

Рехтета О.М. Механізми формування і реалізації регіональної структурно-інвестиційної стратегії економічного росту : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / О.М.Рехтета. – Одеса, 2016. – 20 с.

Смагло О.В. Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / О.В.Смагло. – К., 2016. – 21 с.

Стадник В.П. Управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В.П.Стаднік. – К., 2016. – 24 с.

Суханова А.В. Механізм формування конкурентних переваг економіки регіону : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / А.В.Суханова. – Одеса, 2016. – 21 с.

Четверик О.В. Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук : [спец.] 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.В.Четверик. – К., 2016. – 24 с.

П Р О Г Р А М И :

Аграрна політика : програма (орієнтована) навч. дисц. для аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 15 с.

Безпека життєдіяльності : програма (орієнтована) навч. дисц. для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» для всіх спеціальностей в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 19 с.

Глобальна економіка : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 051 «Економіка» і всіх спец. галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в аграрних ВНЗ / МОНУ. – К., 2016. – 10 с.

Електронна комерція в менеджменті : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 073 «Менеджмент» в аграрних ВНЗ / МОНУ, НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 11 с.

Міжгалузевий баланс : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спец. 073 «Менеджмент» в аграрних ВНЗ. – К. : Агроосвіта, 2016. – 9 с.

Основи охорони праці : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 20 с.

Фінансово-економічна діяльність : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 193 «Геодезія та землеустрій» в аграрних ВНЗ / МОНУ. – К. : Агроосвіта, 2016. – 14 с.

 

ТЕХНІЧНІ  НАУКИ

Електротехніка та електроніка : навч.-метод. комплекс : навч.-метод. посібник / І.Д.Гарасимчук, Ю.І.Панцир, І.М.Бендера [та ін..] ; за ред.. І.Д.Гарасимчука, Ю.І.Панцира. – Кам’янець-Подільський : Сисин О.В., 2016. – 380 с.

Керування агрофізичним станом ґрунтового середовища / І.А.Шевченко. – К. : Вініченко, 2016. – 320 с.

Шелудченко Б.А. Механіка контактного руйнування автомобільних доріг / Б.А.Шелудченко, Л.С.Шелудченко. – Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2016. – 66 с.

П Р О Г Р А М И :

Електропривод і автоматизація : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 11 с.

Машини та обладнання в тваринництві : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 15 с.

Машиновикористання в тваринництві : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 17 с.

Механіка матеріалів і конструкцій : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 12 с.

Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 13 с.

Технічний сервіс в АПК : програма (орієнтована) навч. дисц. підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» спец. 208 «Агроінженерія» в аграрних ВНЗ / МОНУ, ДУ НМЦ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2016. – 16 с.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И :

Антипов Є.О. Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / О.Є.Антипов. – К., 2016. – 25 с.

Ландєл Т.І. Енергоефективне керування електротехнічним комплексом теплиці з урахуванням стану біологічного об’єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Т.І.Ландєл. – К., 2016. – 22 с.

Мерінець Н.А. Обґрунтування параметрів процесу і розробка кормоагрегату рідких гомогенних сумішей із зерна : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / Н.А.Мерінець. – Х., 2015. – 20 с.

Соломаха О.В. Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 06.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / О.В.Соломаха. – Мелітополь, 2016. – 24 с.

ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА

Кокотюха А. Охота на маршала : роман / А.Кокотюха. – Х. ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014.- 352 с.

Поети празької школи: Срібні сурми. Антологія / [упоряд. Ільницький М.]. – К. : Смолоскип, 2009. – 916 с.

Поліщук К. Вибрані твори / К.Поліщук ; [упоряд. В.Шевчук]. – К. : Смолоскип, 2008. – 704 с.

Рябой К. Стезями зрілості : літ.-худ. вид. / Катріна Рябой. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – 128 с.

Семенко М. Вибрані твори / М.Семенко. – К. : Смолоскип, 2010. – 688 с. – (Серія «Розстріляне Відродження»).

Ситнік В. Особистий простір : зб. оповідань / Віоліна Ситнік. – Луцьк : Твердиня, 2016. – 156 с.

Шпол Ю. Вибрані твори / Ю.Шпол. – К. : Смолоскип, 2007. – 531 с. – (Серія «Розстріляне Відродження»).

Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту (повість про Аркадія Казку) / О.Шугай. Вибрані твори / А.Казка. – К. : Смолоскип, 2010. – 664 с.

Шугай О. Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами: репортажі, інтерв’ю, рефлексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідомлення / О.Шугай. – К. : Смолоскип, 2015. – 702 с.