Подільський державний аграрно-технічний університет

Студентське самоврядування

Одним із найважливіших завдань сучасної України є відновлення демократичних традицій нашого народу. Одною із складових частин демократії є самоврядування. Саме через нього наша молодь повинна навчатися демократії, вмінню приймати активну участь в житті, долі власного народу. Завдання самоврядування – дати можливість кожному студенту відчути, що саме він може приймати рішення, значущі для власного колективу, саме від його позиції залежить багато в житті академічної групи, колективу всього навчального закладу. Студентське самоврядування - це забезпечення реалізації і захисту прав та законних інтересів студентів, здійснення ними своїх обов'язків, сприяння розвитку науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурно-освітньої, спортивно-масової та інших видів діяльності студентів, а також аналіз студентського середовища, вивчення запитів студентів, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами та співробітництво з іншими молодіжними організаціями, налагодження міжнародних зв'язків.

Студентський парламент на facebook

Склад органів студентського самоврядування
Студентський парламент: мета, склад, завдання
Положення про орган студенського самоврядування