Подільський державний аграрно-технічний університет

Інженерно-технічний факультет: результати конференції "Аграрна наука та освіта Поділля"

 

14-16 березня у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулась міжнародна науково-практична конференція "Аграрна наука та освіта Поділля".

У роботі конференції із тематичних напрямів «Інженерно-технічне забезпечення агропромислового виробництва» (секція № 6, керівник секції д. пед. н., к. т. н., професор В.І. Дуганець) та «Проблеми підготовки фахівців для агропромислового комплексу» (секція № 8, керівник секції професор М.І. Бендера) взяли участь 102 учасника, співробітника ПДАТУ та науковця, запрошених з інших навчальних закладів.

Учасники конференції представили результати досліджень із вивчення стану інженерно-технічного забезпечення аграрного виробництва, рівня і тенденцій розвитку технічних засобів, системи технічного сервісу та інженерно-технічного забезпечення аграрних підприємств, які викликані зміною структури ринку сільськогосподарської техніки та умов господарювання. Було обговорено наступні питання:

  • сучасні проблеми підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України;
  • новітні інноваційно-педагогічні технології навчання;
  • інноваційно-педагогічні підходи до навчання студентів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
  • сучасні практики використання вебінарів для самоосвіти викладачів і студентів;
  • наскрізність наукової роботи студентів при виконанні кваліфікаційних робіт.

Особлива увага була приділена сучасному стану інженерно-технічного забезпечення, який потребує комплексного аналізу стану та тенденцій розвитку з урахуванням питань наукового, інженерно-технічного, організаційно-економічного, правового та соціального характеру, а також питанням використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання і використання комп’ютерних технологій та реалізації програмних засад університету по входженню у європейський освітній простір.

Найбільш активними учасниками конференції визнано: Сторожук І. М. (НУБІП); Потапенка М. В. (Бережанський АТІ); Шимка А. В. (ПДАТУ), Чайковську О.В., Кроля В.О., Поповича М.Д., Книш О.В., Покалюка В.В.

 

Інформацію підготував
заст. декана ІТФ із наукової роботи
О.М. Семенов