Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК

Викладачі кафедри:

Богуцький Валентин Степанович

Вільчинська Дарія Володимирівна

Гарасимчук Ігор Дмитрович

Герасимов Петро Вікторович

Горбовий Олег Володимирович

Гордійчук Іван Йосипович

Дубік Віктор Миколайович

Козак Олександр Володимирович

Михайлова Людмила Миколаївна

Потапський Павло Васильович

В червні 1998 року в ІМЕСГ відкрита спеціальність "Енергетика сільськогосподарського виробництва". Набір на цю спеціальність здійснюється в основному з випускників сільських шкіл, професійно-технічних училищ і технікумів відповідного професійного напряму.

27 серпня 2002 році на факультеті механізації сільського господарства на базі кафедри „Фізики та електрифікації сільського господарства” створено кафедру „Енергетики сільськогосподарського виробництва” – зараз – кафедра «Енергетики та електротехнічних систем в АПК». Першим завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Панцир Юрій Іванович. Зараз кафедрою керує кандидат технічних наук, доцент Гарасимчук Ігор Дмитрович.

Кафедра «Енергетики та електротехнічних систем в АПК», яка є випускною для спеціальності „Енергетика сільськогосподарського виробництва” та напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», забезпечує вивчення близько 30-ти навчальних дисциплін.

У свій час на кафедрі працювали доктор технічних наук, академік Української академії аграрних наук Іван Іванович Мартиненко та доктор технічних наук, професор Олександр Данилович Черенков.

Навчальний процес забезпечують 15 співробітників кафедри, в їх числі п’ять доцентів та десять кандидатів технічних наук.

На кафедрі створено вісім навчально-наукових лабораторій, в тому числі електротехнічна лабораторія, яка ліцензована на право проведення електровимірювальних робіт. Наразі створюються лабораторія контрольно-вимірювальних приладів, лабораторія електропостачання та лабораторія високовольтних випробувань електрообладнання.

На кафедрі розробляються і постійно удосконалюються навчально-методичні матеріали, вишукуються нові резерви для покращення матеріально-технічної бази кафедри

 

Співробітниками кафедри проводиться науково-дослідна робота з питань покращення енергопостачання сільськогосподарських підприємств, зменшення енерговитрат та автоматизації виробництва продукції тваринництва та птахівництва. Основним напрямком наукової роботи є енергозбереження в аграрному виробництві.

За результатами досліджень по цих напрямах опубліковані більше 200 статей, отримано патенти на винаходи, зроблено доповіді на конференціях.

Під час навчання на кафедрі студенти мають можливість здобути робочу професію слюсаря-електрика ІІ-го розряду з відповідним посвідченням.

Кафедра забезпечує вивчення таких основних дисциплін:

-Теоретичні основи електротехніки;
-Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології;
-Електроніка і мікросхемотехніка;
-Електричні машини; Електричні мережі;
-Основи електропостачання;
-Основи електроприводу;
-Електротехнології та електричне освітлення;
-Безпека праці на енергоустановках;
-Організація диспетчерського керування;
-Енергозбереження та енергетичний менеджмент,
-Основи автоматики і мікропроцесорної техніки;
-Електричне і електронне обладнання автомобілів;
-Електрообладнання та засоби автоматизації та інші.

Напрями курсового та дипломного проектування:

 • Електрифікація технологічних процесів,
 • Ремонт електрообладнання,
 • Автоматизація сільськогосподарського виробництва,
 • Застосування електрифікованих технологій в аграрному виробництві,
 • Енергопостачання сільського господарства.

Курсові та дипломні проекти на кафедрі здебільшого виконуються на замовлення господарств. Для покращення навчального процесу та залучення технічних та кадрових потужностей виробництва створено філії кафедри на наступних підприємствах:

- Кам’янець-Подільський МРЕМ .

- Кам’янець-Подільський РЕМ.

- КТ „Міськтепловоденергія” м. Кам’янець-Подільський.

- Філія кафедри – коледж Подільського державного аграрно-технічного університету.

 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Практичне навчання студентів відбувається за наскрізною програмою практичної підготовки

Виробнича практика проводиться на виробництві – на підприємствах, що відповідають профілю напряму підготовки (базах практики), з якими укладено відповідні договори:

 

 • Кам'янець-Подільський міський район електромереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго», м. Кам'янець – Подільський, вул. Голосківське шосе, 8.
 • Кам'янець-Подільський район електромереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго», м. Кам'янець - Подільський, пров. Будівельників, 3.
 • Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», м. Кам'янець - Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 9.
 • Кам'янець – Подільська філія ПАТ «Хмельницькгаз», м. Кам'янець - Подільський, вул. Маршала Харченка, 64.
 • Товариство з додатковою відповідальністю «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» (ТДВ “СКБ МЕТ”), м. Кам'янець - Подільський, Хмельницьке шосе, 38.

 

Навчальні практики студентів проводяться в навчальних майстернях , лабораторіях та філіях кафедри " Енергетика та електротехнічні системи в АПК " , де є необхідні умови для її проведення

Кращі студенти кафедри проходять виробничу практику за кордоном в різних країнах світу

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розмова про відкриття електротехнічної лабораторії почалась ще в 1999р, коли на стіл ректору академії був покладений рахунок на оплату послуг сторонній організацією електротехнічної лабораторії спрямованих із забезпеченням захисту життя і поліпшенням умов безпеки праці. На рахунку була вказана сума 11000 гривень. На той час для вузу це була велика сума. В радянські часи ця робота також проводилась щорічно, але вартість цієї роботи була незначна. Після розвалу заводів, цей вид робіт був переданий приватним організаціям, вартість цих послуг зросла на декілька порядків.

З того часу кожний рік академія продовжувала сплачувати послуги сторонній організації електротехнічної лабораторії, суми все зростали. Про створення при академії електротехнічної лабораторії вперше заговорили в 2002р. Ректором був виданий наказ про створенні при академії лабораторії по вимірюванню параметрів електрообладнання і електричних мереж із штатним розкладом.

Керівником лабораторії призначено Герасимова Петра Вікторовича, інженерами лабораторії – Камишлов Віталій Георгійович, Гордійчук Іван Йосипович. Але і на далі після оприлюднення цього наказу справа з місця не зрушилась. Головна причина – відсутність коштів, обладнання, матеріалів. Настав 2003р. і вартість послуг досягла 17000 гривень.

Фактичною датою відкриття електротехнічної лабораторії став 2003 рік. Працівниками лабораторії було прикладено максимум зусиль для прискорення робіт пов’язаних з відкриттям лабораторії.

Завдяки фінансуванню та енергійним діям завідувача лабораторії вся документація на відкриття електротехнічної лабораторії була зібрана на протязі року. В цьому же році було придбано вимірювальні прилади, захисна техніка та матеріали. Лабораторія була акредитована в січні 2004 року, і з цього часу і по сьогоднішній день в бюджеті університету відсутня стаття витрат на дослідження параметрів електричних мереж.

Електротехнічна лабораторія проводить як навчання студентів енергетичного відділу, так і надання послуг стороннім організаціям по вимірювання параметрів електрообладнання і електромереж, що сприяє поліпшенню умов праці. За період існування електротехнічної лабораторій її вклад у бюджет університету склав близько 150 тисяч гривень.

Лабораторія електротехнічних вимірювань надає послуги:

 1. Вимірювання опору заземлюючих пристроїв.
 2. Вимірювання питомого опору ґрунту.
 3. Вимірювання опору контактних з’єднань заземлюючих пристроїв.
 4. Вимірювання опору ізоляції кабелів до 1000 В.
 5. Вимірювання опору ізоляції електропроводки, електрообладнання та окремих апаратів до 1000 В.
 6. Вимірювання струму однофазного короткого замикання в мережі до 1000 В.
 7. Вимірювання опору ізоляції зварювальних трансформаторів.
 8. Оформлення паспорта заземлючого пристрою.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 19 вересня 2007 року за №1155 „Про затвердження цільової науково-технічної та соціальної програми „Наука в університетах” на 2008-2012роки та інформаційного листа від 07.12.2006 року за №04/10-1554 „Держенергонагляду” при електротехнічній лабораторії (Свідоцтво про атестацію №18-13ЕВ, реєстраційний №261 від 06.03.2007р.) відкриті курси навчання інспекторського складу Держенергонагляду, осіб відповідальних за електрогосподарство споживачів, їх заступників, працівників з охорони праці споживачів, які інспектують електроустановки, керівників енергозбутових підрозділів та членів комісій з перевірки знань електропередавальних організацій По закінченню курсів присвоюється третя група та підтверджується четверта група з електробезпеки праці в електроустановках.

Електротехнічна лабораторія має своє приміщення, повністю забезпечена вимірювальною технікою, засобами захисту та матеріалами. За час роботи лабораторія двічі пройшла акредитацію.

Зростає авторитет лабораторії, як у районі, так і в області. Прикладом цього є такий факт, що коли в 2006р. стався нещасний випадок на фермі ВРХ СТОВ ”Хлібороб” у Деражнянському районі і загинуло 29 корів, для розслідування причин цього нещасного випадку, обласна організація ”Агропром”, доручила нашій лабораторії дослідити та виявити причини цього інциденту.

Для навчання студентів вимірюванню параметрів електричних мереж проводимо такі практичні заняття:

 1. Вимірювання опору ізоляції кабелів до 1000В.
 2. Вимірювання опору ізоляції електропроводки, електрообладнання та окремих апаратів до 1000В.
 3. Вимірювання опору заземлюючого пристрою.
 4. Вимірювання питомого опору ґрунту.
 5. Вимірювання опору контактних з’єднань заземлюючого пристрою.
 6. Вимірювання струму однофазного короткого замикання в мережі до 100В.
 7. Оформлення паспортів і протоколів.

Крім цього, міський відділ освіти доручає тільки нашій лабораторії проводити заміри дитячих дошкільних закладів та шкіл.

Але є й певні труднощі. Було налагоджено зв’язки з деякими заводами та бюджетними організаціями. Але у зв’язку із світовою економічною кризою співпраця з ними призупинилась. В плані подальшого розвитку лабораторії на її базі створені курси навчання інспекторського складу Держгірпроменергонагляд та видача посвідчень на групу допуску.

По питаннях співпраці звертатись до завідувача лабораторії – Герасимова Петра Вікторовича

Тел. роб. 8-03849-68-3-62

8-03849-68-3-82

Тел. моб. 8-067-262-21-11