Подільський державний аграрно-технічний університет

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті сучасних глобальних викликів»
Навчально-науковий інститут дистанційної освіти
Четвер, 14 червня 2018, 11:30

07–08 червня 2018 року на базі Навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті сучасних глобальних викликів».

Робота конференції була організована за 9 напрямами:

 1. Мовна комунікація в умовах інтеграції культур та глобалізації.
 2. Місце та роль молоді в глобалізованому світі.
 3. Людиновимірність культури та культуровимірність людини.
 4. Математика в сучасному університеті.
 5. Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень (фізика і технічні науки).
 6. Комп’ютерні системи та мережні технології в умовах глобалізації.
 7. Стан і перспективи використання відновлюваних джерел енергії.
 8. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади.
 9. Науки про Землю. Сучасна інвайронментологія.

Було передбачено дві форми участі в конференції:

 • доповідь на секціях;
 • заочна участь (лише публікація).

Загалом у роботі конференції взяли участь 100 здобувачів вищої освіти та молодих вчених.
За результатами конференції підготовлено електронний збірник тез, в якому представлено 103 публікації.

Всі учасники конференції отримали сертифікати.

Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті сучасних глобальних викликів: збірник тез учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти (м. Кам’янець-Подільський, 07–08 червня 2018 року)
1 2 3 4
×
< >