Подільський державний аграрно-технічний університет

Про підсумки навчання працівників університету з охорони праці
ННЦ перепідготовки і підвищення кваліфікації
Вівторок, 13 червня 2017, 16:00

13 червня п.р. відбулась нарада за участі науково-педагогічних працівників кафедри охорони праці та фізичного виховання, представників Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, провідного інженера з охорони праці і техніки безпеки за підсумками навчання з охорони праці.

Нараду провів проректор з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцол Т.Д., який зазначив, що на виконання рішення Вченої ради від 01.11.2016 р. (протокол № 4), відповідно до наказу від 02 .11.2016 р., №186 «Про організацію навчання працівників університету з охорони праці» та Розпорядження від 27.01.2017 р., №1 «Про організаційне забезпечення проведення навчання з охорони праці» у зв´язку з виробничою необхідністю Інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки спільно з кафедрою охорони праці та фізичного виховання з 04 квітня по 12 травня п.р. проведено навчання з охорони праці всіх категорій працівників університету.

У зв’язку з цим було розроблено та затверджено в установленому порядку навчальні плани і програми з комплексами методичного забезпечення для проведення навчання з охорони праці; узгоджено з відділом кадрів списки працівників університету (за категоріями) для навчання з охорони праці; розроблено та доведено до керівників підрозділів графік навчання для всіх категорій працівників університету; затверджено склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

До проведення занять з охорони праці залучались науково-педагогічні працівники кафедри охорони праці і фізичного виховання.

За підсумками проведеного навчання складено протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

На нараді виступили зав.кафедри охорони праці та фізичного виховання Марущак А.М. та провідний інженер з охорони праці і техніки безпеки Калинюк В.П.

Проректор Гуцол Т.Д. подякував науково-педагогічним працівникам кафедри охорони праці та фізичного виховання за активну співпрацю в забезпеченні належного рівня навчання з охорони праці усіх категорій працівників університету.

Стрілецька Т.В.,
методист Інституту
підвищення кваліфікації
та перепідготовки

1
×
< >