Подільський державний аграрно-технічний університет

В Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки відбулось стажування науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

На клопотання адміністрації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 21.04.2017 р., №01-15/12/575, відповідно до Угоди про співпрацю від 05.05.2014 р., в Подільському ДАТУ з 24 квітня по 26 травня 2017 року відбулось стажування науково-педагогічних працівників зазначеного ВНЗ.

З метою надання науково-методичної допомоги стажистам і забезпечення підвищення кваліфікації у формі стажування кандидата сільськогосподарських наук, доцента ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Климчука Миколу Миколайовича з дисциплін «Землеробство», «Світові агротехнології», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень» було прикріплено до кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин, науковим консультантом програми стажування призначено д.с.г.н., професора Рихлівського І.П.

Кандидата сільськогосподарських наук, доцента ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Карбівську Уляну Миронівну з дисциплін «Кормовиробництво і луківництво», «Плодівництво», «Овочівництво», «Управління живленням у закритому грунті за крапельного зрошення», «Екологія фахового спрямування» прикріплено до кафедри рослинництва, селекції і насінництва (науковий консультант д.с.г.н., професор Гораш О.С.).

Програма стажування була спрямована на вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання завдань та обов’язків у межах спеціальності, формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і посадових обов’язків стажистів.

За активної участі та професійного сприяння в організації та проведенні стажування науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» докторів сільськогосподарських наук, професорів Гораша О.С. та Рихлівського І.П., стажисти мали змогу вивчити передовий досвід та здобути навики з використання новітніх технологій при викладанні навчальних дисциплін, ознайомитись з сучасною методикою викладання, навчальною та методичною базою кафедр.

Звіти стажистів Климчука М.М. та Карбівської У.М. про проходження стажування були заслухані та обговорені на засіданнях відповідних кафедр.

По завершенні процесу стажування стажистам видано документи, згідно з чинним законодавством.

Стрілецька Т.В.,
методист