Подільський державний аграрно-технічний університет

Підсумковий замір знань випускників Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

24 травня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки відбулась державна атестація студентів перепідготовки зі здобуття другої вищої освіти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» надає комплекс знань в галузі маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління тощо.

Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Щоб стати сучасним менеджером, нинішньому студенту мало отримати знання, уміння і навички; передусім треба сформувати новий тип мислення, здатність ефективно працювати і розвивати свою кар'єру в умовах ринку, підприємницької діяльності, бізнесу і конкуренції.

Проведена державна атестація – тестування, як підсумковий замір знань випускників перепідготовки зі здобуття другої вищої освіти Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», підтвердила належний рівень підготовки майбутніх фахівців.

Державна екзаменаційна комісія у складі голови комісії  - заступника голови з економічних питань СВК «Летава» Чемеровецького району Хмельницької області Горбача Степана Івановича, д.е.н., професора, зав.кафедри менеджменту організацій і адміністрування, заступника голови ДЕК Чикуркової Алли Дмитрівни, членів комісії – к.е.н, доцентів кафедри Кучера Олега Володимировича, Покотильської Наталії Володимирівни, секретаря комісії – асистента Білик Юлії Іванівни відзначила високий рівень не лише теоретичних знань, а й практичних умінь з фахових компетентностей спеціаліста.

Державна екзаменаційна комісія висловила сподівання, що й надалі випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Подільського ДАТУ  матимуть професійний попит як висококваліфіковані фахівці на керівних посадах різного рівня малих та великих промислових, комерційних підприємств, науково-дослідних установах, торгових компаніях, банків та страхових компаній, а також у державному керівництві на рівні області та держави, успішно розвиватимуть власний бізнес. Приємно усвідомлювати той факт, що саме випускники університету спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» користуються авторитетом в державних, приватних і фінансово-кредитних установах України, в основі якого є їх ґрунтовна підготовка.

 

Стрілецька Т.В.,
методист