Подільський державний аграрно-технічний університет

Науково-педагогічні працівники університету стажуються на виробництві

У зв´язку з необхідністю покращення відповідності системи аграрної освіти потребам виробництва, з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей та вдосконалення професійних практичних навичок і вмінь зі спеціальності в умовах сучасного виробництва, відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації  (стажування) науково-педагогічних працівників ПДАТУ», згідно Плану-графіка на 2017 рік на  підставі укладених Угод про співпрацю з базовими господарствами з 24 квітня п.р. розпочинається стажування на виробництві для викладачів економічного факультету.

Представники професорсько-викладацького складу кафедр фінансів, банківської справи та страхування професор Рудик В.К., асистент кафедри  Зеленський А.В. пройдуть стажування на базі Кам´янець-Подільського об´єднаного  управління Пенсійного фонду України, асистенти кафедри  Дранус В.В., Гаврилюк В.М., Поляруш І.М. – на базі Кам'янець-Подільської  Філії ПрАТ «СК «ПРОВІДНА».

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності пройдуть стажування в умовах виробництва в базовому господарстві ТОВ «Агросолюшнс».

За результатами стажування відбудеться обговорення та затвердження звітів науково-педагогічних працівників університету на засіданнях кафедр.

 

 

Стрілецька Т.В.,
методист інституту підвищення кваліфікації
та перепідготовки