Подільський державний аграрно-технічний університет

Графік навчання з охорони праці всіх категорій працівників університету


з/п

Категорія працівників

Місце проведення

04.04. – 05.04. 2017 р.

1

Проректори, декани, зав. кафедрами, гол. бухгалтер, зав. бібліотекою, голова профкому, директор інституту круп’яних культур, зав. аспірантурою.

Ауд. № 177, корп.7

поч.14.00

06.04. - 07.04. 2017 р.

2

Факультет агротехнологій і природокористування

 1. Кафедра геодезії та землеустрою.
 2. Кафедра рослинництва, селекції та насінництва.
 3. Кафедра садівництва. овочівництва і садово-паркового господарства.
 4. Кафедра екології і збалансованого природокористування.
 5. Кафедра землеробства, грунтознавства та захисту рослин.
 6. Кафедра агрохімії, хімічних та загально-біологічних дисциплін.
 7. Учбово-експериментальний сад ( зав. лабораторією, робочі).
 8. Ботанічний сад 
  ( директор, робітники по догляду за рослинами, зав. лабораторією флори, зав. лаб. дендро, ст. лаборант дек. квітів, ст. лаб. дендролог, робітник по догляду за рослинами, лаборант, ст. лаборант квітник, робітник)
 9. Навчально-дослідне господарство «Поділля»
  (директор, заст. директора, зав. бджільництва, технік 1 категор., технік без категорії).
 10. Лабораторія насінництва
  (фахівець II катег., зав. НДЛСН, зав. лаборатор, 0,5 фахівець б/к, 0,5 фахівець).

Ауд. № 185, корп.7

поч.14.00

11.04. – 12.04. 2017 р.

3

Економічний факультет

 1. Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування.
 2. Кафедра обліку і оподаткування.
 3. Кафедра фінансів, банківської справи і страхування.
 4. Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності.
 5. Кафедра інформаційних технологій.
 6. Кафедра історії, філософії та права.
 7. Кафедра  іноземних мов.

Ауд. № 177, корп.7

поч.14.00

13.04. – 14.04. 2017 р.

4

Інженерно-технічний факультет

 1. Кафедра фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін.
 2. Кафедра машиновикористання в агропромисловому комплексі.
 3. Кафедра професійної освіти.
 4. Кафедра ремонту машин та енергообладнання.
 5. Кафедра сільськогосподарських машин і механізованих технологій.
 6. Кафедра енергетики та  електротехнічних систем в агропромисловому комплексі.
 7. Кафедра транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу.
 8. Кафедра охорони праці та фізичного виховання.
 9. Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів.

Ауд. № 16, корп.3 (нові площі)

поч.14.00

20.04. – 21.04. 2017 р.

5

Факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

 1. Кафедра годівлі. розведення тварин і технологій кормів.
 2. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.
 3. Кафедра технології переробки і стандартизації продукції тваринництва.
 4. Кафедра ветакушерства  та хірургії.
 5. Кафедра внутрішніх хвороб та гігієни тварин.
 6. Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології.
 7. Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб.
 8. Зав. ветклінікою.

Актова зала факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

поч. 14.00

25.04. – 26.04. 2017 р.

6

Студентська їдальня

 1. Зав. їдальнею

Прибиральниці, коменданти, двірники

Ауд. № 185, корп.7

поч.14.00

04.05. – 05.05. 2017

7

Господарська частина

 1. Будбригада.
 2. Автогараж.
 3. Охорона.
 4. Слюсарі - сантехніки.
 5. Столяри корпусів.
 6. Столяри гуртожитків.

Електрогазозварювальники, електрики

Ауд. № 185, корп.7

поч.14.00

11.05. – 12.05. 2017 р.

8

Інженерно – технічні  працівники

 1. Адмінхозперсонал.
 2. Бухгалтерія.
 3. Відділ інформаційно-технічного забезпечення.
 4. Бібліотека.
 5. Навчальний відділ.

Ауд. № 185, корп.7

поч.14.00

 

Провідний інженер з ОП 
В.П. Калинюк

Графік навчання з охорони праці всіх категорій працівників університету