Подільський державний аграрно-технічний університет

В Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки знову випуск!

 

З 27 лютого по 16 березня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки відбулись курси підвищення кваліфікації за напрямом «Основи підприємницької діяльності» для категорії безробітних громадян.

В процесі навчання науково-педагогічними працівниками університету д.е.н., професором, зав.кафедри менеджменту менеджменту, публічного управління та адміністрування Чикурковою А.Д., к.е.н., доцентом кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Чорнобаєм М.М., к.е.н., доцентом, зав.кафедри обліку і оподаткування Мельничук О.В., к.іст.н., доцентом кафедри історії, філософії та права Совєцькою Т.Г., к.с.г.н., доцентом, зав.кафедри охорони праці та фізичного виховання Марущаком А.М. розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства (цінової, збутової тощо), ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх уникнення, механізм організації підприємцем власної справи.

При викладанні навчальних дисциплін акцентувалась увага на опануванні сучасних засад заснування та розвитку власної фірми, забезпечення науково-методичної підготовки слухачів для вирішення проблемних аспектів створення, функціонування та ліквідації власної справи, отримання стабільного прибутку в умовах постійно змінної ситуації в економіці країни та світу.

Зміст навчальних занять був цікавим і корисним з практичної точки зору не лише слухачам курсів, а й студентам ОКР «спеціаліст» та «магістр» спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування», які виявили бажання долучитися до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування».

Завершились курси 16 березня 2017 року захистом індивідуальних бізнес-планів слухачів та врученням свідоцтв про підвищення кваліфікації.

Інформацію підготувала
методист Стрілецька Т.В.