Подільський державний аграрно-технічний університет

Науково-педагогічні працівники Подільського ДАТУ – учасники стажування в ННЦ «Інститут аграрної економіки»

23-24 листопада 2016 року у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбулося стажування наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань розвитку земельних відносин та удосконалення управління земельними ресурсами.

До участі у стажуванні запрошувались завідувачі кафедр, їх заступники, науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів; завідувачі відділів, лабораторій, секторів, наукові співробітники наукових установ системи НААН.
За сприяння Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки у стажуванні взяли участь науково-педагогічні працівники нашого університету: д.е.н., професор, зав.кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Чикуркова А.Д., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Покотильська Н.В., д.е.н., доцент, зав.кафедри геодезії та землеустрою Ясінецька І.А., доценти кафедри геодезії та землеустрою Бойко О.Г., Трач І.В., Кушнірук Т.М., Потапський Ю.В., асистент даної кафедри Ковтуняк І.П., науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – д.е.н., професор Місюк М.В., доценти кафедри Заходим М.В., Коваль Н.В., Корженівська Н.Л., доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин Вахняк В.С.
Програма стажування базувалась на наукових засадах запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення та включала розгляд наступних питань:
* Земельні відносини у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні 1990-2016 рр.: цифри і факти.
* Розвиток прав власності й користування (оренда, емфітевзис, постійне користування) земельними ділянками. Законодавчі ініціативи 2016 р.
* Орендні земельні відносини. Оренда земельних паїв (строки оренди, орендна плата, суб’єкти договірних відносин). Оренда земель державної власності.
* Земельні аукціони. Продаж прав оренди земель сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності.
* Перспективи запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: українські реалії та європейська практика.
* Чи торкнеться децентралізація влади питання управління земельними ресурсами? Розподіл повноважень з розпорядження землями за межаминаселених пунктів.
* Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Чим зумовлена необхідність розроблення нових методичних підходів?
* Розширене відтворення родючості ґрунтів, охорона земель та дерегуляції господарської діяльності.
* Запровадження міжнародних екологічних стандартів управління ISO 14000 у сфері відтворення родючості ґрунтів.
* Наукові основи екологізації сільськогосподарського землекористування. Розвиток органічного виробництва.
* Адаптація аграрного виробництва до змін клімату. Інноваційні напрями зрошуваного землеробства.
* Інтелектуальна власність наукових установ: економіко-правовий аспект.
Цікавими, змістовними, актуальними і, безперечно, корисними були лекції з питань розвитку земельних відносин, удосконалення управління земельними ресурсами та запровадженням ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Вони залишили приємне враження у відгуках науково-педагогічних працівників нашого закладу, присутніх на стажуванні.

Результати стажування з питань розвитку земельних відносин та удосконалення управління земельними ресурсами, набуті уміння і компетенції неодмінно знайдуть практичне втілення при викладанні навчальних дисциплін, розробці наукових досліджень, практичне застосування в організації науково-практичних семінарів в подальшому.
По завершенні стажування учасники отримали відповідні сертифікати.

Стрілецька Т.В., методист Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки