Подільський державний аграрно-технічний університет

В Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки – захист дипломних робіт!

29 вересня 2016 року в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки відбувся захист дипломних робіт студентами перепідготовки зі здобуття другої вищої освіти спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Метою реалізації освітньої програми спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та перепідготовки фахівців є формування кадрового складу управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності і господарювання.
Даний фах надає комплекс знань в галузі маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління тощо.
Державна екзаменаційна комісія у складі голови комісії - заступника голови з економічних питань СВК «Летава» Чемеровецького району Хмельницької області Горбача Степана Івановича, д.е.н., професора, зав.кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, заступника голови ДЕК Чикуркової Алли Дмитрівни, членів комісії – к.е.н, доцентів кафедри Покотильської Наталії Володимирівни, Лаврук Оксани Степанівни, секретаря комісії – асистента Білик Юлії Іванівни відзначила високий рівень підготовки майбутніх фахівців (не лише рівень теоретичних знань, а й практичних умінь з фахових компетентностей) та прийняла рішення присвоїти 12 студентам-випускникам кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та видати дипломи.
У своєму виступі голова ДЕК Горбач С.І. підтвердив думку, що нинішні випускники - фахівці з менеджменту організацій і адміністрування цілком підготовлені до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.


Стрілецька Т.В., методист Інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки