Подільський державний аграрно-технічний університет

Польські викладачі на стажуванні в Подільському ДАТУ

З метою розширення перспективних напрямків розвитку співробітництва в галузі вищої освіти та науки з вищими навчальними закладами зарубіжних країн, поглиблення українсько-польського навчально-наукового співробітництва, подальшого розвитку співпраці в освітній, науковій та культурній сферах,

надання науково-методичної допомоги, формування і закріплення на практиці професійних компетентностей та вдосконалення професійних практичних навичок і вмінь зі спеціальності, на підставі Договору про співпрацю між Подільським державним аграрно-технічним університетом, (Україна) та Краківським сільськогосподарським університетом (Польща) від 09.10.2012 р., згідно Положення про Міжнародний центр культурно-освітньої діяльності та дорадництва "Руки співдружності" (протокол засідання Вченої ради від 04.03.2016 р., №5) на базі кафедр університету пройшли підвищення кваліфікації у формі стажування викладачі Краківського аграрного університету. Стажування організовано Інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки за активної участі та професійної підтримки кафедр інфекційних та інвазійних хвороб (факультет ветеринарної медицини, науковий консультант д.с.г.н., професор Супрович Т.М.) , агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін (факультет агротехнологій та природокористування, науковий консультант к.с.г.н., доцент Пустова З.В.) з напряму «Мікробіологія» для професора Остафіна Марека та магістра інженерії Карола Бульскі.
За напрямами «Енергетика», «Біомаса», «Біопаливо» - докторів наук Томаша Хебда, Марека Вробеля, Кшиштофа Мудрика, магістра інженерії Кшиштофа Джєджіча було прикріплено до кафедри екології і збалансованого природокористування (факультет агротехнологій та природокористування, науковий консультант к.с.г.н., доцент Бабій Я.В.), кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК (інженерно-технічний факультет, науковий консультант к.т.н., доцент Гарасимчук І.Д.), кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (інженерно-технічний факультет, науковий консультант д.пед.н., доцент Дуганець В.І.)
Відрадно, що вперше в історії нашого закладу на практиці відбувся не лише обмін робочими делегаціями, а й конкретна співпраця викладачів в обміні науково-педагогічним досвідом. Приємні враження залишили в наших студентів та викладачів проведені нашими польськими колегами лекції, лабораторні заняття та відкриті майстер-класи.
На завершення стажування ректор університету Іванишин В.В. урочисто вручив викладачам Краківського аграрного університету Сертифікати про проходження підвищення кваліфікації у формі стажування.


Стрілецька Т.В., методист Інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки