Подільський державний аграрно-технічний університет

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету (далі – “Інститут”) створений з метою оперативного та якісного надання освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних послуг, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Інститут є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Організація навчального процесу в Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки проводиться згідно законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, положень та інших чинних нормативних документів.

Структура та управління інститутом

Інститут має у своєму складі:
- * відділення підвищення кваліфікації;
- * відділення перепідготовки.

Загальне керівництво інститутом здійснює ректор університету.

Поточне керівництво Інститутом здійснюють директор інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, проректор з науково-педагогічної і виховної роботи, які призначаються на посаду та звільняються ректором Університету і підпорядковані йому.

Предмет   діяльності   інституту

надання освітніх, наукових, проектних, консультативних, інформаційних, посередницьких та практичних послуг з врахуванням досягнень науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну педагогічним, науковим та виробничим досвідом, підпорядкування змісту навчання практичним цілям шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Основні напрями освітньої діяльності Інституту :

* підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету;

* підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

* підвищення кваліфікації керівників, головних спеціалістів, спеціалістів підприємств агропромислового комплексу з ліцензованим обсягом прийому 800 осіб щорічно;

* організація короткотермінових цільових семінарів з актуальних питань ведення ефективної підприємницької діяльності в сільській місцевості в умовах ринкової економіки, прогнозування та економічне обґрунтування напрямів подальшого розвитку сільських територій, у тому числі розвитку "зеленого туризму";

* надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації органам місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;

* підвищення кваліфікації слухачів з числа безробітних громадян та інших категорій фахівців.

Завдання інституту

Головні завдання відділення підвищення кваліфікації :

1) підвищення кваліфікації (стажування):

- науково-педагогічних працівників, допоміжного персоналу університету;

* науково-педагогічних і педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів;

* керівників і спеціалістів АПК за акредитованими напрямами;

* керівників і спеціалістів підприємств з охорони праці;

* незайнятого населення з категорії безробітних громадян;

* інших категорій слухачів з ліцензованих напрямів.

2) підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;

3) надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації з питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, екології, тощо суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості та сільському населенню;

4) надання інформаційно-консультативних послуг в галузі підвищення кваліфікації органам місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад з питань децентралізації влади, реформування місцевого та самоврядування територіальної організації влади в Україні;

5) поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки;

6) сприяння розвитку несільськогосподарського підприємництва в сільській місцевості, у тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;

7) робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;

8) інші завдання визначені законодавством.

Головні завдання відділення перепідготовки :

* перепідготовка та надання другої вищої освіти за денною та заочною формами навчання з ліцензованих напрямів підготовки;

* зміна спеціалізації фахівців, що мають вищу освіту;

* надання робочих професій з ліцензованих напрямів підготовки і спеціальностей;

* інші пов’язані зі зміною освіти або фахового рівня;


 

Новини та події інституту16.03.17
В Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки знову випуск!

 

Детальніше...
 
02.03.17
Всеукраїнські курси підвищення кваліфікації – вагомий результат співпраці Подільського ДАТУ та Борщівського агротехнічного коледжу

 

Детальніше...
 
01.03.17
В Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки традиційне навчання з підприємницької діяльності

 

Детальніше...
 
28.01.17
Делегація ПДАТУ в Польщі

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>