Подільський державний аграрно-технічний університет

Конференція на кафедрі інформаційних технологій

19 травня 2017 року відбулась Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти з міжнародною участю «Розвиток інформаційних технологій в аспекті модернізації соціально-економічних систем».

Ініціатором проведення Інтернет-конференції виступила кафедра інформаційних технологій. Для участі в конференції було подано 50 заявок: Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький університет управління та права, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Національний університет водного господарства та природокористування, Київський національний торговельно-економічний університет та Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.

Учасники конференції обговорили наступні питання: інформатизація суспільства і зміни в соціально-економічному житті країни, управління розвитком соціально-економічних систем в інформаційному аспекті, інформаційно-комунікаційні моделі управління сучасними соціально-економічними системами, інформаційні системи та технології статистики, прогнозування, моделювання та управління соціально-економічними системами, безпека інформаційних і комунікаційних мереж, інформаційні системи та технології в обліково-аналітичній та фінансовій складовій підприємства.

Cкачати матеріали збірника