Подільський державний аграрно-технічний університет

Стажування на виробництві
Економічний факультет
Субота, 15 квітня 2017, 08:08

Стажування на виробництві студентів економічного факультету є вагомою складовою навчального процесу ПДАТУ. Зокрема, студенти випускової кафедри «Обліку і оподаткування» систематично проходять виробниче стажування на провідних  підприємствах м. Кам'янець-Подільський, фермерських господарствах та сільськогосподарських товариствах прилеглих  районів та областей.

Виробниче стажування бакалаврів, спеціалістів  та магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» передбачає виробничу практику з первинного, аналітичного та синтетичного обліку;  зі звітності підприємств та фінансово-аналітичної роботи; з організації бухгалтерського обліку; з бухгалтерського обліку в управлінні підприємством; а також переддипломну практику з обліку та звітності в оподаткуванні тощо. Встановлений зв'язок кафедри з виробництвом шляхом укладання угод про співпрацю забезпечує підготовку якісних грамотних фахівців з обліку та оподаткування, які по закінченню університету ознайомлені з сучасними технологіями виробництва, що безпосередньо впливає на організацію бухгалтерського обліку діяльності з урахуванням стрімких  змін законодавства у сфері оподаткування аграрного бізнесу в Україні.

На фото представлений матеріал про проходження виробничої практики студентами освітнього ступеня «Спеціаліст» денної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі ТзОВ «Кам'янець-Подільський птахокомбінат» Хмельницької області. Першим етапом співпраці є підписання ректором ПДАТУ, професором Іванишиним В.В. та генеральним  директором підприємства Борковською Л.І. угоди про проведення  виробничої практики з організації обліку студентів Бойчука В.Ю., Філіпюка Д.В., Погомія Д.А. з 19 грудня 2016 року по 29 січня 2017 року. Керівником практики від виробництва призначений головний бухгалтер ТзОВ «Кам'янець-Подільський птахокомбінат» Топалян Р.М.

За результатами виробничого стажування сформовані і захищені звіти під керівництвом завідувача кафедри «Обліку і оподаткування» к.е.н., доц. Мельничук О.В.

Загалом, на базі ТзОВ «Кам'янець-Подільський птахокомбінат» щорічно проходять виробниче стажування студенти різних спеціальностей університету, що забезпечує підготовку висококлаліфікованих майбутніх фахівців ПДАТУ  у сфері АПК.

Підготовила
доцент кафедри обліку і оподаткування
Борковська В.В.