Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра історії, філософії та права

Викладачі кафедри:

Богуцька Альона Леонідівна

Боднар Алла Миколаївна

Жезицький Віктор Йосипович

Завадська Ірина Михайлівна

Задорожнюк Валентина Львівна

Каденюк Олександр Степанович

Карплюк Наталія Іванівна

Кіріка Діана Володимирівна

Колосюк Ірина Анатоліївна

Кучеров Геннадій Геннадійович

Михайлик Артур Олександрович

Нестеренко Валерій Анатолійович

Оржеховський Станіслав Петрович

Попович Микола Дмитрович

Совєцька Тетяна Георгіївна

Навчальна робота кафедри

Кафедра історії, філософії та права здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів усіх напрямів підготовки ОКР „Бакалавр”, „Магістр” та „Доктор філософії” відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, „Концепції гуманітарної освіти України”, а також на основі принципів ЮНЕСКО згідно з якими сучасний фахівець з вищою освітою це широкоосвічена, висококультурна і толерантна людина, професіонал, громадянин та патріот, що має демократичний світогляд і сповідує гуманістичні цінності.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: історія України, філософія, філософія (для аспірантів), історія української культури, політологія, соціологія, етика і естетика, логіка, аграрна історія України, конфліктологія, філософія та методологія науки, філософія науки і техніки. філософія науки та інноваційного розвитку, філософські проблеми біології, політичні та соціальні студії, історія та культура України, право, правознавство, основи конституційного права, аграрне право, фінансове право, договірне право, транспортне право, господарське і трудове право, правове забезпечення контрольно-ревізійної діяльності, правова діяльність в АПК, законодавство і право в АПК, правове регулювання господарських відносин в АПК.

По кожній з дисциплін підготовлені робочі програми, розроблені навчально-методичні комплекси, методичні поради з організації та проведення семінарських занять, тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань студентів, завдання для самостійної роботи студентів та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

З таких дисциплін як філософія, історія України, аграрна історія України, логіка, політологія та соціологія видані навчальні посібники з грифом МОН України.

Викладачами кафедри опубліковано понад 30 навчальних посібників та понад 50 методичних рекомендацій, щодо вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Науково-дослідна робота

Науково-дослідну роботу проводять 15 викладачів. Серед них 2 доктори наук, професори та 12 кандидатів наук, доцентів.

НДР кафедри зосереджена на виконання комплексних тем:

  1. «Трансформація суспільних відносин та суспільної свідомості в умовах демократизації суспільства та реформування економіки в Україні». Керівник – доктор філософських наук, професор Попович М.Д.
  2. «Соціально-економічні відносини в українському селі у ХХ – початку ХХІ століття» Керівник – доктор історичних наук, професор Каденюк О.С.

7 викладачів працюють над докторськими дисертаціями:

  1. Доцент Нестеренко В.А. Тема – «Етнополітичні та етносоціальні процеси в Правобережній Україні (1917-1939 рр.)»;
  2. Доцент Задорожнюк В.Л. Тема – «Культура Правобережної України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.»;
  3. Доцент Михайлик А.О. Тема – «Гуманітарна інтелігенція радянської України: реалії життя та діяльності (20-30-ті роки ХХ століття)»;
  4. Доцент Колосюк І.А. Тема – «Філософія романтизму як рефлексія подолання традиціоналізму»;
  5. Доцент Совєцька Т.Г. Тема – «Історичний досвід розвідувальної діяльності Українського козацтва (1648-1674 рр.)»;
  6. Доцент Кіріка Д.В. Тема – «Правосвідомість як предмет філософсько-правового аналізу»;
  7. Доцент Завадська І.М. Тема – «Податки та повинності селянства Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.».

Викладачі історичних дисциплін задіяні в написанні «Зводу пам’яток історії і культури Хмельницької області», є членами національної спілки краєзнавців України.

В 2000-2016 рр. викладачами кафедри опубліковано понад 30 наукових монографій та понад 500 статей у іноземних наукових виданнях, виданнях України що включені до міжнародних наукометричних баз та наукових фахових виданнях України.

Двічі у семестр проводяться засідання методологічного семінару кафедри «Світоглядні та теоретично-методологічні засади викладання соціально-гуманітарних дисциплін».

Викладачі кафедри організовують роботу наукових гуртків «Людина як творець й творіння культури», «Краєзнавець», Феміда», «Соціологічний барометр», політичного клубу «Політолог».

Контакти:

32300 вул. Шевченка, 13
м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: (03849) 6-83-03, 6-83-63
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду