Подільський державний аграрно-технічний університет

Публічна інформація
Лізензія
Сертифікат про акредитацію
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та ліцензованого обсягу.
Статут Подільського державного аграрно-технічного університету
Правила внутрішнього розпорядку Подільського державного аграрно-технічного університету
Колективний договір між виборним органом профспілкової організації та адміністрацією Подільського державного аграрно-технічного університету на 2015-2019 роки
Положення про відділ міжнародних зв'язків Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників у Подільському державному аграрно-технічному університеті (Зі змінами)
Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Члени Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про ректорат Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про наглядову раду Подільського державного аграрно-технічного університету
Наказ №62 від 25 квітня 2016 «Про затвердження складу наглядової ради»
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і моло-дих вчених Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про проведення практик студентів Подільського державного аграрно-технічного університету
(Додаток) Угода про проведення практики
(Додаток) Направлення на практику
Положення про організаційно-виховну роботу в гуртожитках університету
Положення про науково-дослідний інститут круп'яних культур імені О. Алексеєвої
Положення про науково-виробничий центр «Поділля» Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про факультет Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про кафедру Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Подільського державного аграрно-технічного університету
Стратегія розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про студентське самоврядування Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про структурні підрозділи
Положення про коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Кіцманський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про Хотинський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету
Положення про редакційно-видавничу діяльність в Подільському державному аграрно-технічному університеті
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих науковців ПДАТУ
Положення про проведення в Подільському державному аграрно-технічному університеті атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Положення про інституційний репозитарій ПДАТУ
Положення про фізкультурно-масову та спортивну роботу в ПДАТУ
Положення про поселення та проживання в гуртожитках університету

 


 

Річний план закупівель на 2015 рік
Річний план закупівель на 2016 рік
Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік
Інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
Інформація про результати застосування переговорної процедури закупівлі (електроенергія)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (холодна вода)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (газ)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (каналізація)
Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (гаряча вода)

 


 

Баланс ПДАТУ
Штатний розпис Подільського державного аграрно-технічного університету (спеціальний фонд)
Штатний розпис Подільського державного аграрно-технічного університету (загальний фонд)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
Звіт про здійснення державних закупівель
Кошторис на 2016 рік
Штатний розпис на 2016 рік

 


 

Положення про щорічне оцінювання НПП
Положення про апеляційну комісію ПДАТУ 2016 рік
Положення про приймальну комісію ПДАТУ 2016 рік
Рішення приймальної комісії ПДАТУ
Висновок акредитаційної комісії, СПГ - 2015
Рішення вченої ради ПДАТУ
Висновки акредитаційної комісії, "Землеустрій та кадастр" 2016
Висновки акредитаційної комісії, "Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств" 2017
Висновки акредитаційної комісії, "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі" 2017
Звіт щодо організації фізичного виховання у вищому навчальному закладі

 


 

Звіт ректора за 2015 рік
Звіт ректора за 2016 рік

 


 

Склад атестаційної комісії з проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Графік атестаційних сесій з проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою