Подільський державний аграрно-технічний університет

Перелік інститутів, факультетів, кафедр Друк

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

1. Геодезії та землеустрою (Кінаш І.А.)
2. Рослинництва, селекції та насінництва (Гораш О.С.)
3. Садівництва, овочівництва і садово-паркового господарства (Овчарук В.І.)
4. Екології і збалансованого природокористування (Бахмат О.М.)
5. Землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин (Рихлівський І.П.)
6. Агрохімії, хімічних і загально-біологічних дисциплін (Роговик Л.Й.)

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ І ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ

7. Годівлі, розведення тварин та технології кормів  (Цвігун А.Т.)
8. Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (Приліпко Т. М.)
9. Ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії (Желавський М. М.)
10. Мікробіології, фармакології і гігієни тварин (Супрович Т. М.)
11. Інфекційних та інвазійних хвороб (Мушинський А. Б.)
12. Нормальної та патологічної морфології і фізіології (Савчук Л. Б.)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

13. Менеджменту, публічного управління та адміністрування (Чикуркова А.Д.)
14. Обліку і оподаткування (Мельничук О.В.)
15. Інформаційних технологій (Цвігун І.А.)
16. Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Волощук К.Б.)
17. Фінансів, банківської справи та страхування (Рудик В.К.)
18. Історії, філософії та права (Попович М.Д.)
19. Іноземних мов (Чухно Л.А.)

ІНЖЕНЕРНО – ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

20. Фізико–математичних та загальнотехнічних дисциплін (Бендера І.М.)
21. Машиновикористання в АПК (Ткач О.В.)
22. Ремонту машин та енергообладнання (Федірко П.П.)
23. Сільськогосподарських машин і механізованих технологій (Рудь А.В.)
24. Енергетики та електротехнічних систем в АПК (Гарасимчук І.Д.)
25. Охорони праці та фізичного виховання (Марущак А.М.)
26. Професійної освіти (Ляска О.П.)
27. Транспортних технологій та засобів АПК (Комарніцький С.П.)
28. Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів (Дуганець В.І.)