Подільський державний аграрно-технічний університет

Іванишин Володимир Васильович

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Контактний телефон: (03849) 68-3-42, (03849)7-63-15

E-mail: main@pdatu.edu.ua

0000-0003-1255-1638

Місце і дата народження:
6 вересня 1961 року в с. Юр'ямпіль Борщівського району Тернопільської області.

Освіта:
Повна вища. В 1983 році вступив до Чернівецького державного університету на загальнотехнічний факультет, який закінчив в 1986 році, після чого перевівся в Одеський політехнічний інститут, який закінчив в 1989 році.

Кандидатську дисертацію на тему: «Лізинг в сільськогосподарському виробництві» захистив у 2003 році.

Докторську дисертацію на тему: «Система розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК України: методологія і організація» захистив у 2011 році.

Заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступеня, знаком "Відмінник аграрної освіти та науки України". Також його нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства промислової політики України.

Викладає навчальні дисципліни:
«Основи економіки транспорту», «Загальний курс транспорту», «Транспортний менеджмент і маркетинг».

Трудова діяльність:

 • з червня 1977 р. - тракторист колгоспу "Перемога", Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з листопада 1979-1981 рр. – служба в лавах Радянської Армії;
 • в грудні 1981 р. обраний секретарем комітету комсомолу колгоспу "Перемога";
 • з листопада 1983 року по червень 1984 року – інженер по експлуатації колгоспу "Перемога";
 • в червні 1984 року рішенням правління колгоспу затверджений головним інженером колгоспу "Перемога";
 • в лютому 1987 року направлений головним інженером в колгосп «Росія», Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з вересня 1987-1989 рр. – призначений заступником голови колгоспу «Жовтень» Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з квітня 1989-1992 рр. - голова колгоспу ім. Шевченка, с. Королівка Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з липня 1992 року – голова спілки селян «Колос», с. Королівка Борщівського р-ну Тернопільської обл.;
 • з листопада 1992 року по червень 1994 року – директор Борщівського радгоспу-технікуму;
 • з червня 1994 по січень 1998 року – директор Борщівського агротехнічного коледжу;
 • з січня по лютий 1998 р. - перший заступник голови Борщівської РДА;
 • лютий 1998 – вересень 1999 - голова Борщівської РДА;
 • вересень 1999 – березень 2000 - заступник начальника Головного управління технічної політики, начальник управління балансів, транспорту, енергетики і маркетингу матеріально-технічних ресурсів Міністерства АПК України;
 • з березня 2000 року - заступник начальника Департаменту науково-технічної політики, начальник управління стратегії розвитку енергозабезпечення сільськогосподарських товаровиробників Міністерства АПК України;
 • з травня 2000 року – заступник генерального директора Державного лізингового підприємства «Украгролізинг»;
 • липень 2000 – червень 2001 – перший заступник генерального директора Державного лізингового підприємства «Украгролізинг»;
 • червень 2001 – квітень 2002 – перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;
 • квітень 2002 – серпень 2003 – Голова правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»;
 • серпень 2003 – липень 2004 - директор Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Мінпромполітики України;
 • липень 2004 – квітень 2005 - заступник Міністра промислової політики України – директор Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Мінпромполітики України;
 • квітень 2005 – серпень 2007 - директор Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого;
 • серпень 2007 – квітень 2010 – генеральний директор Аграрного фонду;
 • квітень-жовтень 2010 року – радник Віце-прем'єр міністра України;
 • з квітня 2011 р. - професор кафедри тракторів та сільськогосподарських машин Миколаївського державного аграрного університету;
 • липень 2011 – червень 2012 – директор навчально-наукового технічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • червень 2012 – липень 2013 - проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • з серпня 2013 року по січень 2014 року - професор кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Миколаївського національного аграрного університету;
 • з 22 січня 2014 року - виконуючий обов'язки ректора Подільського державного аграрно-технічного університету;
 • 13 жовтня 2014 року – призначений ректором Подільського державного аграрно-технічного університету.

ОСНОВНИЙ НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Навчальні посібники, монографії

 1. Практикум по сільськогосподарських машинах і знаряддях [Текст] : навч. посіб. для викладачів і студентів інженерно-техн. спец. І-ІІ рівнів акредитації / А. В. Рудь, О. М. Коноваленко, І. О. Мошенко, В. В. Іванишин. – К. : Урожай, 1996. – 208 с.
 2. Лізинг та його розвиток в Україні [Текст] / В. В. Іванишин. – К. : Знання України, 2002. – 55 с.
 3. Роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації [Текст] : [монографія] / В. В. Іванишин. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – 294 с.
 4. Перспективні технології виробництва молока [Текст] : монографія / М. Луценко, В. Іванишин, В. Смоляр. – К. : Академія, 2006. – 192 с.
 5. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва [Текст] : монографія / В. В. Іванишин. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.
 6. Правове регулювання організації роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. Д. Мельничука ; [уклад. : О. Войналович, Н. Рідей, В. Іванишин та ін.]. – К. : НУБіП України, 2012. – 324 с.
 7. Ефективність використання орендованих земель та збереження їх родючості [Текст] : монографія / О. В. Шкільов, М. І. Ібатуллін, А. О. Музиченко, В. В. Іванишин [та ін.]. – К. : Четверта хвиля, 2013. – 224 с.
 8. Іванишин В.В. Докуніхін В.З. Контроль технічного стану автотранспортних засобів. Навчальний посібник. К.:Видавничий центр НУБіП України, 2013.- 160 с.
 9. Організація виробничої і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : підруч. для студ. з агарн. і техн. спец. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. В. Шкільов, В. В. Іванишин. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 416 с.
 10. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» [Текст] : навч. посіб. / В.В. Іванишин, М.П. Супрович, К.В. Замойська [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 303 с.

Публікації в наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях

 1. Стратегическое управление предпринимательской деятельностью [Текст] / А.Коваленко, В.Иванишин // Тр. Одесского гос. политех. ун-та. – Одесса, 1998. – Вып. 2 (6). – С. 217-219.
 2. Економічний механізм формування та функціонування лізингових відносин [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2002. - № 11. – С. 49-53.
 3. Становлення державного лізингу в агропромисловому виробництві [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2002. - № 9. – С. 74-78.
 4. Теоретичні аспекти економічного змісту, класифікації видів та відносин учасників агролізингу [Текст] / В. В. Іванишин // Наук. вісник НАУ. – К., 2002. – Вип. 56. – С. 129-133.
 5. Трактор для сільського господаря: стан та перспективи розвитку лізингу в Україні щодо придбання техніки для промислового комплексу [Текст] / В. Іванишин // Урядовий кур'єр. – 2002. – 17 жовтня.
 6. Методологічні основи техніко-технологічного переоснащення сільськогосподарського виробництва [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2003. - № 12. – С. 3-5.
 7. Роль технічних засобів у розвитку аграрного виробництва в контексті ефективності їх використання [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2003. - № 6. – С. 3-9.
 8. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні АПК [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2003. - № 2. – С. 42-44.
 9. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні АПК [Текст] / В. В. Іванишин // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К. : ІАЕ УААН, 2003. – С. 48-53.
 10. Основні напрями промислової політики у розвитку машинобудування для АПК [Текст] / В. В. Іванишин // Техніка АПК. – 2004. - № 6-7. – С. 4-5.
 11. Становлення та розвиток ринку продовольчого машинобудування в Україні [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2004. - № 3. – С. 38-42.
 12. Екологічне та біоенергетичне обґрунтування концепції створення інтегрованих агроекотехнологій та комплексу машин для їх реалізації [Текст] / В. В. Іванишин, В. С. Таргоня, Т. Л. Бабинець // Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье : матер. ХIV междунар. симпоз., (Алушта, 3-11 сентяб. 2005 г.). – Симферополь, 2005. – С. 148-153.
 13. Перспективні напрями енерго- і ресурсозбереження в сільськогосподарському виробництві [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2005. - № 6. – С. 26-31.
 14. Провідна роль УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в формуванні та реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі України [Текст] / В. Іванишин, С. Коваль, В. Погорілий // Техніка АПК. – 2005. - № 5-6. – С. 6-8.
 15. Результати випробувань нової техніки та перспективи розвитку технологій в рослинництві [Текст] / В. Іванишин, С. Коваль, В. Погорілий, Л. Шустік // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. пр. – Дослідницьке (Київ. обл.), 2005. – Вип. 8 (22), кн. 1. – С. 8-22.
 16. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2005. - № 1. – С. 3-8.
 17. Стратегія розвитку сільського господарства через призму впровадження сучасних технологій [Текст] / В. Іванишин // Техніка АПК. – 2005. - № 10-11. – С. 6.
 18. Технологічні принципи формування машинно-тракторного парку та завдання системи машинобудувань [Текст] / В. В. Іванишин // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. пр. – Дослідницьке (Київ. обл.), 2005. – Вип. 8 (22), кн. 1. – С. 3-7.
 19. Світові тенденції розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування [Текст] / В. Іванишин, С.Коваль // Агротехніка України. – Київ, 2005. – С. 21-23
 20. Аналітичний огляд бортових електронних пристроїв для тракторів [Текст] / В. Іванишин, С. Коваль, А. Ковпак // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України : зб. наук. пр. – Дослідницьке (Київ. обл.), 2006. – Вип. 9 (23). – С. 48-77.
 21. Бортовые электронные устройства для тракторов [Текст] / В. Иванишин, С. Коваль, А. Ковпак // Техніка АПК. – 2006. - № 8. – С. 6-8.
 22. Випробування – необхідний етап в створенні конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки [Текст] / В. Іванишин // Техніка АПК. – 2006. - № 5. – С. 10-11.
 23. Відродження та розвиток матеріально-технічної бази буряківництва в Україні [Текст] / В. В. Іванишин, П. О. Войтюк // Економіка АПК. – 2006. - № 6. – С. 11-18.
 24. Економічна ефективність енергоощадних технологій обробітку ґрунту і сівби озимих зернових культур та ріпаку [Текст] / В. Іванишин, Т. Бабинець // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки та технологій для сільського господарства України : зб. наук. пр. – Дослідницьке (Київ. обл.), 2006. – Вип. 9 (23). – С. 15-29.
 25. Проблеми оцінювання ефективності нової техніки та технологій на етапі випробування в умовах освоєння ринкової системи господарювання [Текст] / В. Іванишин, Т. Бабинець // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки та технологій для сільського господарство України : зб. наук. пр. – Дослідницьке (Київ. обл.), 2006. – Вип. 9 (23). – С. 6-14.
 26. Світовий ринок і напрямки розвитку конструкцій зернозбиральних комбайнів [Текст] / В. Іванишин, С. Коваль // Техніка АПК. – 2006. - № 6-7. – С. 6-9.
 27. Шляхи енергозберігання в ґрунтообробці та сівбі зернових та ріпаку [Текст] / В. Іванишин, С. Коваль, В. Погорілий [та ін.] // Техніка АПК. – 2006. - № 9-10. – С. 12-16.
 28. Досягнення і віхи майбутнього фірми CLAAS [Текст] / В. Іванишин, С. Коваль // Техніка АПК. – 2007. - № 1-2. – С. 6-8.
 29. Економічна ефективність енергозберігання в ґрунтообробці та сівбі зернових і ріпаку [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2007. - № 9. – С. 28-33.
 30. Науково-технічна політика в сільському господарстві [Текст] / В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк, В. В. Адамчук, В. В. Іванишин // Вісник аграрної науки. – 2007. - № 3. – С. 5-10.
 31. Основні напрямки формування машинно-тракторного парку сільського господарства України [Текст] / В. В. Іванишин // Сільськогосподарські машини для збирання зернових культур, кормів і коренеплодів: стан, тенденції і напрямки розвитку : зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Гомель, 2007). – Гомель : РКУП ГСКБ по зернозбиральній і кормозбиральній техніці, 2007. – С. 17-20.
 32. Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської техніки [Текст] / В. В. Іванишин // Вісник СНАУ. – Суми, 2007. – С. 399-404. – (Серія «Економіка та менеджмент» ; № 6-7).
 33. Экологические предпосылки разработки и внедрения оборудования для механизации биотехнологических альтернатив в сельскохозяйственном производстве [Текст] / В. В. Иванишин, В. С. Таргоня, В. Г. Гусар, В. А. Дубровин // Экология и сельскохозяйственная техника : матер. 5-й междунар. науч.-практ. конф., (СПб, 15-16 мая 2007 г.) / Рос. акад. с.х. наук [и др.]. – СПб : ГНУ СЗНИИМЭСХ, 2007. – Т. 2. – С. 296-300.
 34. Еколого-економічні аспекти застосування агроекотехнології виробництва конкурентоспроможної екологічно чистої продукції [Текст] / В. В. Іванишин, В. С. Таргоня, Л. С. Околот // Економіка АПК. – 2008. - № 3. – С. 46-49.
 35. Ефективність нової техніки та її оцінка на етапі випробування [Текст] / В. В. Іванишин, Т. Л. Бабинець // Економіка АПК. – 2008. - № 1. – С. 21-24.
 36. Вплив кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств на проведення лізингових операцій [Текст] / В. В. Іванишин // Таврійський наук. вісник : зб. наук. пр. Херсонського ДАУ. – Херсон : Айлант, 2009. – Вип. 65. – С. 224-230.
 37. Становлення ефективного аграрного виробництва шляхом відновлення техніко-технологічної бази підприємств [Текст] / В. В. Іванишин // Агросвіт. – 2009. - № 23. – С. 24-27.
 38. Динаміка ряду синергічних ефектів від застосування інноваційних агротехнологій у рослинництві [Текст] / В. В. Іванишин // Агросвіт. – 2010. - № 5. – С. 15-19.
 39. Ефективність використання технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі заходів точного землеробства [Текст] / В. В. Іванишин // Вісник ХНАУ : зб. наук. пр. / Харківський нац. аграрн. ун-т. – Х., 2010. - № 10. – С. 18-28. – (Серія «Економічні науки»).
 40. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2010. - № 1. – С. 128-133.
 41. Обґрунтування вартісно-орієнтованої концепції контролінгу, GPS-моніторингу та диспетчеризації в аграрному виробництві [Текст] / В. В. Іванишин // Вісник аграрної науки. – 2010. - № 9. – С. 58-63.
 42. Оцінка стану забезпечення аграрного сектора економіки України технічними засобами [Текст] / В. В. Іванишин // Агросвіт. – 2010. - № 22. – С. 11-14.
 43. Розвиток технічного забезпечення в аграрному виробництві [Текст] / В. В. Іванишин // Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – С. 110-114.
 44. Ціноутворення на технічні засоби для сільськогосподарського виробництва [Текст] / В. В. Іванишин // Вісник аграрної науки. – 2010. - № 12. – С. 56-58.
 45. Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні [Текст] / В. В. Іванишин // Агросвіт. – 2011. - № 9. – С. 12-14.
 46. Досвід використання лізингу в системі заходів розвитку сільських територій [Текст] / В. В. Іванишин // Наук. вісник НУБіП України : наук. вид. – К., 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 43-49. – (Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес»).
 47. Ефективність функціонування інфраструктури ринку техніки в Україні [Текст] / В. В. Іванишин // Агросвіт. – 2011. - № 3. – С. 6-10.
 48. Розвиток та функціонування ринку технічних засобів для сільського господарства в Україні [Текст] / В. В. Іванишин // Економіка АПК. – 2011. - № 3. – С. 78-82.
 49. Роль держави в інвестуванні розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК [Текст] / В. В. Іванишин // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. - № 9. – С. 12-14.
 50. Ефективність використання технічних засобів за сучасних систем контролінгу та в умовах ведення точного землеробства [Текст] / В. В. Іванишин // Біоресурси і природокористування : наук. журн. – К. : Фенікс, 2012. – Т. 4, № 5-6. – С. 133-140.
 51. Методичні підходи до визначення потреби аграрного сектора в технічних засобах [Текст] / В. В. Іванишин // Біоресурси і природокористування : наук. журн. – К. : Фенікс, 2012. – Т. 4, № 3-4. – С. 145-152.
 52. Місце державної регуляторної політики в розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / ДДАЕУ. – 2012. - №4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1510.
 53. Оцінка стану виробництва сільськогосподарської техніки та забезпечення нею сільгосптоваровиробників [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / ДДАЕУ. – 2012. - № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1512.
 54. Перспективи розвитку ринку вторинної техніки в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / ДДАЕУ. – 2012. - № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1508.
 55. Про розробку й створення в Україні сільськогосподарських машин сучасного рівня [Текст] / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Іванишин В.В. // Зб. наук. пр. ВНАУ / Вінницький нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2012. - № 11, т. 2 (66). – С. 8-13. – (Серія «Технічні науки») .
 56. Регулювання цін на продукцію сільськогосподарського машинобудування [Текст] / В. В. Іванишин // Продуктивність агропромислового виробництва : (екон. науки) : наук.-практ. зб. / НДІ «Украгропромпродуктивність». – К., 2012. - № 22. – С. 54-59.
 57. Роль техніко-технологічного забезпечення в ефективному аграрному виробництві [Текст] / В. В. Іванишин // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – Миколаїв, 2012. – Вип. 3. – С. 10-18.
 58. Тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської техніки [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / ДДАЕУ. – 2012. - № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1509.
 59. Техніко-економічні передумови організації і розвитку фірмового технічного сервісу [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. / ДДАЕУ. – 2012. - № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1511.
 60. Фінансовий лізинг в системі технічного забезпечення аграрного сектора АПК [Текст] / В. В. Іванишин // Інноваційна економіка. – 2012. - № 10 (36). – С. 183-187.
 61. Правова природа лізингу [Текст] / В. В. Іванишин, В.М. Малишко, М.С. Микитюк // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». - 2015. - Вип. 34, Т. 1.
 62. Аграрна реформа: в науці, практиці і освіті [Текст] / В. В. Іванишин // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – С. 121-123. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 63. Фізико-механічні властивості ґрунтів за результатами статичного зондування на об'єкті рекреаційного призначення в м. Чернігів [Текст] / В. В. Іванишин, І.О. Прибитько, М.М. Корзаченко, С.М. Шпилька // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Сер.: Галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 1. – 2014.– С.231-238
 64. Collection of the buckwheat world gene fund in Ukraine [Текст] / Ivanyshyn V., Havrylianchuk R., Burduga V. // Селекція, насінництво, технологія вирощування круп'яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. присв. 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О. С. Алексеєвої, 25-26 квіт. 2016 р. – Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 38-41.
 65. Аналіз науково-методичних засад обґрунтування параметрів комплексів зернозбиральних комбайнів [Текст] / В. В. Іванишин, Т. Д. Гуцол, С. П. Комарницький // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 24, ч. 2 : Техн. науки. – С. 124-132.
 66. Вирощування гречки в проміжних посівах [Текст] / В. В. Іванишин, І. А. Шувар, Л. В. Центило [та ін.] // Агробізнес сьогодні. – 2016. - № 11. – С. 44-46.
 67. Вплив державної політики на розвиток сільських територій [Текст] / Іванишин Володимир, Дудзяк Оксана // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції : зб. наук. пр. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам'янець-Подільський, 28 жовт. 2016 р. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 176-178.
 68. Вплив збільшення кількості постів на показники ефективності технологічних процесів технічного обслуговування тракторів ХТЗ-3522 [Текст] / Р. Д. Кузьмінський, В. В. Іванишин, Р. І. Барабаш, О. В. Ткач // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 24, ч. 2 : Техн. науки. – С. 175-183.
 69. Гречка другого врожаю: Технологія вирощування післяукісної та післяжнивної культури [Текст] / Володимир Іванишин, Іван Шувар, Володимир Сендецький [та ін.] // Зерно. – 2016. - № 5 (122). – С. 168-171.
 70. Гречку вирощувати економічно вигідно [Текст] / В. Іванишин, Р. Гаврилянчик, В. Бурдига // Пропозиція. – 2016. - № 10. – С. 66-69.
 71. Досвід вирощування органічної гречки [Текст] / В. Іванишин, Р. Гаврилянчик, В. Бурдига, І.Бойко // Агробізнес сьогодні. – 2016. - № 15-16. – С. 62-63.
 72. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій європейських країн та США [Текст] / Іванишин В. В., Дудзяк О. А. // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 24, ч. 3 : Економ. науки. – С. 5-10.
 73. Обґрунтування параметрів технічного забезпечення проектів збирання ранніх зернових культур [Текст] / В. Іванишин, Т. Гуцол, С. Комарніцкий // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни : зб. наук. пр. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1 черв. 2016 р. – Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 27-30.
 74. Фермерська екогречка [Текст] / Володимир Іванишин, Руслан Гаврилянчик, Віталій Бурдига, Іван Бойко // The Ukrainian Farmer. – 2016. - № 9. – С. 64.
 75. Гречка на сидерат [Текст] / Володимир Іванишин, Іван Шувар, Віталій Бурдига [та ін.] // The Ukrainian Farmer. – 2017. – № 8 (92). – С. 78-79.
 76. The technology of buckwheat growing as a planting filler [Текст] / V. V. Ivanyshyn, I. A. Shuvar, R. Yu. Havrylianchyk [et al.] // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський, 2016. – Вип. 24, ч. 1 : С.г. науки. – С. 93-100.
 77. The Ukrainian agricultural groups state and agromachinery rovision [Текст] / Ivanyshyn V., Hutsol T. // Scientific achievements in agricultural engineering agronomy and veterinary medicine: Polish-Ukrainian cooperation : monograph. – Krakуw : Traicon, 2017. – Vol. I. – С. 5-18.
 78. Economic risks of the international competitiveness [Текст] / Іvanyshyn Volodymyr, Korzhenivska Nataliia. // Tourism in function of development of the republic of Serbia. – Vrnjacka Banja, 2017. – С. 662-680.
 79. Ефективність вирощування гречки на сидерат [Текст] / Володимир Іванишин, Іван Шувар, Віталій Бурдига [та ін.] // Агробізнес сьогодні. – 2017. – № 14 (357). – С. 80-81.
 80. Стани технологічних складових при збиранні зернових культур [Текст] / Іванишин Володимир, Гуцол Тарас, Комарніцький Сергій // Аграрна наука та освіта Поділля : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 берез. 2017 р., м. Кам'янець-Подільський / [редкол. : Іванишин В. В. та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – Ч. 2. – С. 40-42.
 81. Аналіз конструкцій жаток і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості використання при збиранні бобових культур та ріпаку [Текст] / В. В. Іванишин, В. В. Іліяшик, В. I. Дуганець // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - 2017. - Вип. 26(2). - С. 54-63.
 82. Ситуаційні стани, які виникають у проектах збирання зернових культур [Текст] / Іванишин, В. В.; Гуцол, Т. Д.; Комарніцький, С. П. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. - 2017. - Вип. 26(2). - С. 46-53.
 83. Проблема мотивації повернення молоді на сільські території [Текст] / Іванишин, Володимир; Дудзяк, Оксана. // Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 48-50.
 84. Особливості методики викладання теми «Організація і методика навчання технічного обслуговування зернозбиральних комбайнів» [Текст] / В.В. Іванишин, В.В. Іліяшик, В.І. Дуганець. // Професійно-прикладні дидактики. – 2017. – Вип. 1(3). – С. 104-111.
 85. Features of personnel management of small business structures of agro-industrial production [Текст] / Bilyk Tetiana, Ivanyshyn Volodymyr. // Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: Polish - Ukrainian Cooperation: Scientific Monograph. – Krakуw : Traicon, 2017. – Vol. II. – С. 149-166.
 86. Особливості статистичних досліджень сільського зеленого туризму [Текст] / В.В. Іванишин, А.П. Печенюк // Економіка і суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 730-735.
 87. Аналіз ущільнення грунтів ходовими системами зернозбиральних комбайнів CLAAS LEXION [Текст] / Володимир Іванишин, Володимир Іліяшик, Василь Дуганець. // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць XVIII міжн. наук. конф., 16-18 жовт. 2017 р., м. Кам'янець-Подільський – Тернопіль : Крок, 2017. – С.111-114
 88. Дослідження переущільнення ґрунтів у господарствах західної частини України [Текст] / Володимир Іванишин, Анатолій Рудь, Іван Мошенко. // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць XVIII міжн. наук. конф., 16-18 жовт. 2017 р., м. Кам'янець-Подільський – Тернопіль : Крок, 2017. - С.114-116
 89. Аналіз ущільнення ґрунтів гусеничними ходовими системами зернозбиральних комбайнів Claas Lexion [Текст] / Володимир Іванишин, Володимир Іліяшик, Василь Дуганець. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. - Вип. 27. - С. 141-145.
 90. Науковий скарб академіка П.М. Василенка [Текст] / В.В. Іванишин, Д.Г. Войтюк, О.П. Деркач. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. - Вип. 27. - С. 82-88
 91. Визначення переущільнення ґрунтів у господарствах західної частини лісостепу України [Текст] / В.В. Іванишин, А.В. Рудь, І.О. Мошенко. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. - Вип. 27. - С. 146-157
 92. Prospects of Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel [Текст] / Volodymyr Ivanyshyn [et al.]. // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. – 2018. – С. 801-812.
 93. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі [Текст] / Володимир Іванишин, Володимир Сергієнко, Леся Збаравська. // Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. – 2018. – С. 300-302.
 94. Methodological aspects of the research formation and regional market development of animal production [Текст] / Volodymyr Ivanyshyn, Mykola Misiuk, Maryna Zakhodym, Taras Hutsol. // Scientific achievements in enviromental and life science: Scientific monograph. – Krakуw : Traicon, 2018. – С. 30-41.
 95. Інституційно-інноваційне забезпечення розвитку спроможних сільських територіальних громад в умовах євроінтеграції [Текст] / В. В. Іванишин, А. М. Стельмащук, І. Ю. Леськів. // Економіка та управління національним господарством. – 2018. – Вип. 38(1). – С. 5-15.
 96. Логістичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин, А. П. Печенюк // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 21. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/21-2018
 97. Організація комунікаційної взаємодії у сільському туризмі в умовах інформаційного суспільства [Текст] / Іванишин В. В., Печенюк А. П. // From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 24th, 2018. – Riga, Latvia: Baltija Publishing. – С. 63-65.
 98. Вплив земельної реформи на розвиток сільських територій [Текст] / Іванишин В. В., Дудзяк О. А. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. - № 10(209). – С. 76-81.
 99. Вплив досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях [Текст] / Іванишин В. В., Дудзяк О. А., Бордман Б. Я. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. - № 12(211). – С. 92-96.
 100. Формування підприємницької свідомості українського селянина [Електронний ресурс] / В.В. Іванишин, А.В. Печенюк, А.П. Печенюк // Економіка та суспільсьтво. – 2018. – № 19. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 101. Marketing strategy formation for the development of organic production in the Ukraine [Текст] / Volodymyr Ivanyshyn, Oleg Kucher, Tetyana Bilyk // International Scientific Conference 'Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy. – No 1, Warsaw, 7–8 June 2018. – pp. 34–39
 102. Аграрна освіта, як основний з ключових елементів розвитку сільських територій [Текст] / Володимир Іванишин, Оксана Дудзяк // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 171-172
 103. Logic-statistical information models in control function of accounting [Електронний ресурс] / Volodymyr Ivanyshyn, Nadiya Khorunzhak, Ruslan Bruhanskyi // Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. Url: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/sectionEditor/proofGalley/906/1071
 104. The usage of low-energy electromagnetic fields of marginal high-frequency range for reconstruction of the injured by infectious microorganisms animal skin [Електронний ресурс] / Taras Hutsol, Volodymyr Ivanyshyn, Serhii Yermakov, Serhii Komarnitskyi // Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. Url: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/sectionEditor/proofGalley/907/1071
 105. Ivanyshyn V., Pecheniuk A., Pecheniuk A. Financial and educational inclusiveness of rural territorial groups. Інноваційна економіка. №1-2[79], 2019. URL: http://ie.at.ua.
 106. Іванишин В.В., Печенюк А.П. Теоретико-методичні аспекти розвитку центрів сільського зеленого туризму. Інфраструктура ринку. №33, 2019. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/33-2019.
 107. Іванишин В. В., Рудик В.К.,  Печенюк А. П. Методичні засади оцінки привабливості соціального підприємництва. Бізнес Інформ, 2019. №6. C. 100–107. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-100-107.
 108. Іванишин В. В., Печенюк А.П. Політика сільського туристичного розвитку в умовах багатополярної моделі міжнародних економічних відносин. Вчені записки ТНУ ім. Вернадського. Серія: Економіка та управління. Т.30(69), 2019.

Навчально-методичні роботи

 1. Методичні рекомендації з маркетингу: ситуації та ділові ігри [Текст] : метод. вказівки / В. В. Іванишин. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2004. – 16 с.
 2. Методичні рекомендації з оцінювання маркетингових комунікацій [Текст] / В. В. Іванишин. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2004. – 19 с.
 3. Машини для захисту рослин [Текст] : метод. вказівки для виконання лабораторних робіт із дисципліни «Сільськогосподарські машини» для студентів сільськогосподарських вузів за напрямом підготовки 6.1000102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / В. В. Іванишин. – К. : НУБіП України, 2012. – 50 с.
 4. Методичні рекомендації з маркетингу: ситуації та ділові ігри [Текст] / В. В. Іванишин. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : НУБіП України, 2012. – 16 с.
 5. Методичні рекомендації з оцінювання маркетингових комунікацій [Текст] / В. В. Іванишин. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : НУБіП України, 2012. – 15 с.
 6. Рекомендації з вирощування гречки у проміжних посівах [Текст] : метод. вказівки / Іванишин В. В., Шувар І. А., Сендецький В. М. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 48 с.

Автореферати. Дисертації

 1. Лізинг в сільськогосподарському виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / В. В. Іванишин. – К., 2002. – 19 с.
 2. Лізинг в сільськогосподарському виробництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.06.01 / В. В. Іванишин. – К., 2002. – 208 с.
 3. Система розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК України: методологія і організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / В. В. Іванишин. – К., 2011. – 36 с.
 4. Система розвитку технічного забезпечення аграрного сектора АПК України: методологія і організація [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. В. Іванишин. – К., 2011. – 363 с.

Патент України

 1. Пат. 111898 Україна, МПК А01В 47/00. Спосіб вирощування гречки в проміжних посівах [Текст] Іванишин В. В., Сендецький В.М., Колісник Н.М., Бунчак О.М., Шувар І.А., Центило Л.В., Гаврилянчик Р.Ю. - № u201605269 заявка від 16.05.2016, опубл. бюл. №22, 2016 р.
 2. Пат. 112800 Україна, МПК А 01 С 21/00. Спосіб вирощування екологічно-чистого зерна гречки в поукісних посівах [Текст] / Іванишин Володимир Васильович, Бурдига Віталій Миколайович, Сеник Іван Іванович; заявник і патентовласник Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. - № u201607595 ; заявл. 11.07.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

За редакцією

 1. Провідна роль УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого в формуванні та реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі України : тем. підбірка наук.-техн. пр. співробітників УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за 2004-2005 рр. / МАПУ, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого ; [за ред. В. В. Іванишина ; Вип. підгот. : Коваль С. М., Шейченко О. В., Лученецька Т. В. та ін.]. – Дослідницьке, 2006. – 24 с.
 2. Рекомендації по вибору техніки для виробництва цукрових буряків / МАПУ, УкрНДІПВТ ім.  Л. Погорілого ; [за ред. В. В. Іванишина ; Вип. підгот. : Шустік Л. П., Войтюк П. О., Шейченко В. О. та ін.]. – Дослідницьке, 2006. – 53 с.
 3. Збірник наукових праць ПДАТУ / МАППУ, ПДАТУ ; [редкол. : Іванишин Володимир Васильович (голова) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2014. –
 • Вип. 22. – 2014. – 488 с.
 • Вип 23 : Екон. науки. – 2015. – 380 с.
 • Вип. 23 : С.г . науки. – 2015. – 396 с.
 • Вип. 23 : Техн. науки. – 2015. – 244 с.
 • Вип. 24, ч. 2 : Техн. науки. – 2016. – 285 с.
 • Вип. 24, ч. 3 : Економічні науки. – 2016. - 262 с.
 • Вип. 25. – 2016.
 • Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – 2017.
 • Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – 2017.
 • Вип. 27. – 2017.
 1. Збірник наукових праць ПДАТУ : спец. вип. до ІХ наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування», листоп. 2014 р. / редкол. : Іванишин В.В. (гол. ред.) [та ін.] ; МАППУ, ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2014. – 220 с.
 2. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2014 р. / [редкол. : Іванишин Володимир Васильович та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 420 с. – (110-річчю з дня народження проф. І.І. Задерія присвячується).
 3. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : матер. V міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 трав. 2015 р. / МОНУ, ПДАТУ, ФТВППТ ; [редкол. : Іванишин Володимир Васильович та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 228 с.
 4. Життя – як покликання : Олена Семенівна Алексеєва : зб. спогадів / [уклад. : О.С.Гораш, Р.Ю.Гаврилянчик, В.І.Печенюк та ін. ; за ред. В.В.Іванишина] ; ПДАТУ. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 80 с.
 5. Селекція, насінництво, технологія вирощування круп'яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2016 р., м. Кам'янець-Подільський / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2016. – 351 с. – (присв. 90-річчю від дня народження видатного вченого селекціонера О.С. Алексеєвої).
 6. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14 грудня 2016 р., м. Кам'янець- Подільський / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2016. – 247 с.
 7. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1, 14-16 березня 2017 р., м. Кам'янець- Подільський / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 381 с.
 8. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату: збірник наукових праць всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 червня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 234 с.
 9. Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 384 с. – (присв. 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету).
 10. Сучасні проблеми землеробської механіки : збірник наукових праць XVIІІ міжн. наук. конф., 16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський. / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 240 с. – (присв. 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка).
 11. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1, 20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський. / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2018. – 313 с.
 12. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2, 20-22 березня 2018 р., м. Кам'янець-Подільський. / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2018. – 350 с.
 13. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 26-27 квітн. 2018 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2018. 116 с.
 14. Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні. Бджільництво України – як основа продовольчої безпеки і збереження довкілля: збірник наукових праць (2-4 листопада 2018 року, м. Кам'янець-Подільський). / [редкол. : Іванишин В.В. (голова) та ін.]. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – 2018. – 122 с.

Рецензія на книгу

 1. Кірілеско О.Л. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Кірілеско, В. С. Строяновський. – Вінниця ; Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 480 с.