Подільський державний аграрно-технічний університет

Загальна характеристика

Подільський державний аграрно-технічний університет створений Постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2004 року за № 472 на базі Кам’янець-Подільського державного сільськогосподарського інституту заснованого у 1919 році. Підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Розташований у мальовничому історичному центрі Поділля, місті Кам’янці-Подільському Хмельницької області, на скелястих берегах річки Смотрич, яка є притокою річки Дністер

Університет здійснює освітню діяльність на підставі державних документів:

Сертифікат (серія РД-IV, № 2326510), за яким університет акредитований за статусом вищого навчального закладу освіти IV (четвертого) рівня, термін дії сертифіката до 1 липня 2019 року (наказ МОН України від 11.06. 2014 р. № 2323-л); Ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636463) видана 10.06.2015р. відповідно до рішення АК від 28.05.2015р., протокол № 116 (наказ МОН України від 10.06.2015р. № 1415л) зі спеціальностей:

Шифр та

галузь знань

Код та

найменування спеціальності

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

01 Освіта

015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

25

25

-

-

20

20

07 Управління та адміністрування

051 Економіка

20

20

10

-

10

10

071 Облік і оподаткування

75

150

125

125

30

20

072 Фінанси, банківська справа та страхування

50

50

25

25

10

10

073 Менеджмент

25

25

15

115

10

10

074 Публічне управління та адміністрування

25

25

15

15

10

10

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

20

20

5

-

10

5

10 Природничі науки

101 Екологія

50

30

30

25

8

5

14 Електрична інженерія

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

75

75

75

75

-

-

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

30

30

30

30

15

15

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

100

100

75

75

45

30

203  Садівництво та виноградарство

25

25

50

25

10

10

204  Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

75

75

60

60

15

15

206  Садово-паркове господарство

30

30

-

-

10

10

208  Агроінженерія

120

100

100

90

90

90

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

100

-

80

-

30

-

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

25

25

25

25

-

-

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

50

50

55

55

5

5

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) з ліцензованим обсягом прийому 800 осіб.