Подільський державний аграрно-технічний університет

Правила прийому до ПДАТУ на 2017 рік

Провадження освітньої діяльності у Подільському державному аграрно-технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636463, виданої 10 червня 2015 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Подільського державного аграрно-технічного Університету відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 року, та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645. Правила прийому діють протягом календарного року.

 

Правила прийому до ПДАТУ на 2017 рік
Зміни до правил прийому до ПДАТУ на 2017 рік

 

ДОДАТКИ

1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
2. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітній кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра
5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12 бальною шкалою в 100-200 бальну
7. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році
8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році
9. Правила прийому на навчання до аспірантури Подільського державного аграрно-технічного університету у 2017 році
10. Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома обрахованого за 5-ти бальною шкалою (з точністю до сотих) значенням 200-бальної шкали
11. Додаток до Правил прийому на навчання до ПДАТУ в 2017 році

 

Програми фахових вступних випробувань на ОС "магістр" за спеціальностями

015 Професійна освіта
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
206 Садово -паркове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеритнарна медицина
275 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
Іноземна мова

Програми фахових вступних випробувань при вступі на ОС "бакалавр" за спеціальностями

015 Професійна освіта
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробницва та переробки продукції тваринництва
206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології
281 Публічне управління