Подільський державний аграрно-технічний університет

Правила прийому до ПДАТУ на 2018 рік

Провадження освітньої діяльності в Подільському державному аграрно-технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636463, виданої 10 червня 2015 року.

Правила прийому на навчання до Подільського державного аграрно-технічного університету розроблені Приймальною комісією ПДАТУ відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (надалі – Умов прийому) затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265. Правила прийому діють протягом календарного року.

Правила прийому на навчання до Подільського державного аграрно-технічного університету в 2018 році
Зміни та доповнення до правил прийому на навчання до Подільського державного аграрно-технічного університету в 2018 році

 

ДОДАТКИ

1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра
4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
5. Перелік спеціальностей яким надається особлива підтримка
6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
7. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році
8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році
9. Таблиця переведення середнього бала про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 20 балів)
10. Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома обрахованого за 5-ти бальною шкалою (з точністю до сотих), значенням 200-бальної шкали
11. Правила прийому до аспірантури та докторантури Подільського державного аграрно-технічного університету в 2018 році

 


ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

Згідно положень Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Правил прийому на навчання до Подільського державного університету в 2018 році, для вступників на магістерську програму 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», є обов'язковим складання вступних випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови частин «Читання» та «Використання мови».

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуться відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році