Подільський державний аграрно-технічний університет

Умови прийому на навчання в 2018 році
Наказ про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти
Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
Додаток 1 - Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Додаток 2 - Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
Додаток 3 - Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення
Додаток 4 - Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти
Додаток 5 - Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Додаток 6 - Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році
Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році
Ліцензовані обсяги набору та обсяги державного замовлення для підготовки здобувачів вищої освіти за ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр" в Подільському державному аграрно-технічному університеті (2018 рік)