Подільський державний аграрно-технічний університет

Профорієнтаційна робота кафедри землеустрою і кадастру ПДАТУ

Професійна орієнтація молоді – це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Професійна орієнтація є складовою частиною соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка впливає на ринок праці, товарів, послуг та капіталу.

Профорієнтаційна робота на кафедрі землеустрою і кадастру здійснюється з моменту її заснування. Вона включає в себе поширення інформації про діяльність кафедри за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія, землеустрій» шляхом участі працівників кафедри у Днях відкритих дверей, ярмарках професій і профорієнтаційної агітації у загальноосвітніх закладах Кіцманського і Заставнівського районів Чернівецької області, розповсюдженням рекламних інформаційних буклетів як про Подільський державний аграрно-технічний університет, факультет агротехнологій і природокористування так і про кафедру землеустрою і кадастру.

11-14 грудня 2015 року науково-педагогічними працівниками кафедри землеустрою і кадастру Подільського державного аграрно-технічного університету проведена профорієнтаційна робота в школах І-ІІІ ступенів закріплених районів Чернівецької області, де середня кількість учнів-випускників  становить від 9 до 24 чоловік. Майбутнім абітурієнтам була надана вичерпна інформація про наявні в університеті напрями підготовки, галузі працевлаштування випускників, правила вступу до ПДАТУ, перелік дисциплін зовнішнього незалежного оцінювання, особливості організації навчального процесу, матеріально-технічне забезпечення та можливість стажування і проходження практик за кордоном.

Старшокласники з цікавістю слухали інформацію про університет і ставили питання щодо умов вступу, переваг інтерактивного навчання, проживання та студентського дозвілля в ПДАТУ, наявності військової кафедри.

З метою уточнення вибору майбутньої спеціальності, школярі пройшли опитування і заповнили розроблені кафедрою анкети та отримали контактні дані керівників структурних підрозділів ПДАТУ, відповідальних за профорієнтаційну роботу.

Анкети заповнили більше 200 випускників і за результатами проведеного анкетування майже 35 учнів вже визначилися зі своєю спеціальністю і виявили бажання продовжити навчання в Подільському державному аграрно-технічному університеті на різних факультетах, адже різноманіття напрямів підготовки, які пропонує університет, за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” справили враження на майбутніх випускників загальноосвітніх шкіл та сприяли їхньому бажанню стати нашими студентами.

На завершення учні подякували за гарну зустріч та висловили побажання про продовження таких заходів на майбутнє.

Підсумком проведеної роботи стала зацікавленість директорів шкіл та старшокласників у проведенні профорієнтаційних заходів, які спрямовані на активізацію діяльності та підвищення якості навчання для майбутніх студентів ПДАТУ.

Кафедра висловлює щиру подяку директорам загальноосвітніх шкіл Кіцманського і Заставнівського районів Чернівецької області за плідну співпрацю.